Cerkwi

Cerkwi Białorusi

Od chrztu białoruskich ziem pod koniec X wieku, w tej ziemi wzniesiono wiele cerkwi (kościołów prawosławnych). Na szczęście, aby przetrwały nawet najstarszy z nich. Dziś prawosławni stanowią największą wyznanie na Białorusi, a znajdziemy tu wiele pięknych cerkwi, świątyń i katedr zbudowanych w wielu różnych stylach.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich zaludnionych punktów gdzie są obiekty danego typu. Zdjęcie staje się logo miejscowości, a nie obiektu. W wielu miejscach jest kilka zabytków czy atrakcji różnego typu. Na logo miasta, wsi czy innej miejscowości zawsze przedstawiona główna osobliwość, która może i nie być obiektem danego typu.