Cerkwi

Cerkwi Białorusi

Od chrztu białoruskich ziem pod koniec X wieku, w tej ziemi wzniesiono wiele cerkwi (kościołów prawosławnych). Na szczęście, aby przetrwały nawet najstarszy z nich. Dziś prawosławni stanowią największą wyznanie na Białorusi, a znajdziemy tu wiele pięknych cerkwi, świątyń i katedr zbudowanych w wielu różnych stylach.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich miejscowości w których znajdują się obiekty danego typu. Obrazek jest logo miejscowości, a nie obiektu.