Kaplicy

Kaplicy Białorusi

Na Białorusi kaplicy (budynek chrześcijański bez specjalnego pokoju do ołtarza), często samodzielnych budynków w miastach, na wsiach, drogach i na cmentarzach, na ziemi, gdzie pochowany asceci wiary, cudowna ikona lub źródła i inne. Na Białorusi również szeroko otrzymał prywatną kaplicę, która również była używana przez ich właścicieli (zazwyczaj magnatów) jako grobowiec i kościół domowy.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich zaludnionych punktów gdzie są obiekty danego typu. Zdjęcie staje się logo miejscowości, a nie obiektu. W wielu miejscach jest kilka zabytków czy atrakcji różnego typu. Na logo miasta, wsi czy innej miejscowości zawsze przedstawiona główna osobliwość, która może i nie być obiektem danego typu.