Klasztory

Klasztory Białorusi

Białoruś jest krawędź głęboko chrześcijańska, chrześcijaństwo przyszedł do tych ziemiach ponad tysiąc lat temu. W tym czasie wielu mieszkańców Białorusi postanowił poświęcić swoje życie służbie ludziom i Bogu. Tak więc, Białoruś została wzniesiona i tam przed naszym czasu wielu klasztorów różnych wyznań chrześcijańskich. Wiele z nich to unikatowe zabytki architektury starożytności, i najważniejsze atrakcje Białorusi.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich zaludnionych punktów gdzie są obiekty danego typu. Zdjęcie staje się logo miejscowości, a nie obiektu. W wielu miejscach jest kilka zabytków czy atrakcji różnego typu. Na logo miasta, wsi czy innej miejscowości zawsze przedstawiona główna osobliwość, która może i nie być obiektem danego typu.