Dwory

Dwory Białorusi

Na Białorusi drobni właściciele ziemscy i szlachta kiedyś budowali dla siebie małe, przytulne domy na kilku piętrach - dwory. Zwykle dwory były otoczone małym parkiem, a często budynki gospodarcze znajdowały się gdzieś w pobliżu. Wiele dworów zostało zbudowane na Białorusi, ale tylko niektórzy z nich zachowali się w dobrym stanie do dziś. Te zabytki architektury są ważnymi atrakcjami Białorusi.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich zaludnionych punktów gdzie są obiekty danego typu. Zdjęcie staje się logo miejscowości, a nie obiektu. W wielu miejscach jest kilka zabytków czy atrakcji różnego typu. Na logo miasta, wsi czy innej miejscowości zawsze przedstawiona główna osobliwość, która może i nie być obiektem danego typu.