Młyny

Młyny Białorusi

Młyn - mechanizm mielenia ciał stałych (na Białorusi zwykle mielenia ziarna na mąkę, znajduje się w oddzielnym budynku). Białoruś miała powszechne wietrzną i wodną młyny, ale większość z nich nie przetrwała lub były w bardzo złym stanie, jak często były one wykonane z drewna lub długo opuszczony.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich zaludnionych punktów gdzie są obiekty danego typu. Zdjęcie staje się logo miejscowości, a nie obiektu. W wielu miejscach jest kilka zabytków czy atrakcji różnego typu. Na logo miasta, wsi czy innej miejscowości zawsze przedstawiona główna osobliwość, która może i nie być obiektem danego typu.