Pałace

Pałace Białorusi

Na Białorusi, a także w innych krajach, w 17-19 wieku, magnaci i wielkich właścicieli ziemskich budowali pałace dla siebie, często pałace otoczone parkami. Wiele pałaców zostały zachowane na Białorusi do dziś, ale nie wszystkie z tych zabytków są w dobrym stanie. Dziś, wiele pałaców na Białorusi służyć ludziom jak muzea, ośrodki zdrowia, biblioteki, i tak dalej. Pałace Białorusi są ważne atrakcje naszego kraju.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich zaludnionych punktów gdzie są obiekty danego typu. Zdjęcie staje się logo miejscowości, a nie obiektu. W wielu miejscach jest kilka zabytków czy atrakcji różnego typu. Na logo miasta, wsi czy innej miejscowości zawsze przedstawiona główna osobliwość, która może i nie być obiektem danego typu.