Rezerwaty

Rezerwaty Białorusi

Białoruś jest bogata nie tylko z dziedzictwa architektonicznego, ale także naturalne. Na terytorium Białorusi przetrwały wiele bardzo duży jak na standardy europejskie dziewicze lasy, bagna, doliny rzeczne lub pozostałych części natury. Wielu z nich są chronione przez państwo, czyli są rezerwaty. Rezerwaty zachowane całe bogactwo flory i fauny Białorusi, a także piękno dziewiczej przyrody.