Świątynie obronnego typu

Świątynie obronne typu Białorusi

Białoruś w całej historii jest wstrząśnięty wiele wojen. Większość wszystkich trudów i cierpień musiał znosić proste pokojowych Białorusinów. Czynniki te doprowadziły do ​​powstania na Białorusi unikalnych zabytków architektury: świątynie obronnego typu. W tych świątyniach mają cywilów bez strachu ukrywa w następnym niszczycielski rajd wroga. Do dziś w dobrym stanie przyszedł kilka takich świątyń.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich zaludnionych punktów gdzie są obiekty danego typu. Zdjęcie staje się logo miejscowości, a nie obiektu. W wielu miejscach jest kilka zabytków czy atrakcji różnego typu. Na logo miasta, wsi czy innej miejscowości zawsze przedstawiona główna osobliwość, która może i nie być obiektem danego typu.