Wojskowe i inne wieży

Wojskowe i inne wieży Białorusi

Osłona lub kamienne wieże obronne zaczęto budować na Białorusi w drugiej połowie XIII wieku. Spowodowane to było faktem, że w tym czasie zmienia taktyki oblężenia: pasywny oblężenia zastąpiona przez aktywną burzę. Białoruś w różnych okresach także wzniesiono podpalili i wody wieże. Niestety, różne wieże w Białorusi, w dobrym stanie, nie można znaleźć wiele.

Uwaga: Tu przyprowadzona lista wszystkich zaludnionych punktów gdzie są obiekty danego typu. Zdjęcie staje się logo miejscowości, a nie obiektu. W wielu miejscach jest kilka zabytków czy atrakcji różnego typu. Na logo miasta, wsi czy innej miejscowości zawsze przedstawiona główna osobliwość, która może i nie być obiektem danego typu.