Pamiątkowy kompleks «Dzierżynowo» kładzie się na krańcu Nalibockiej puszczy niedaleko od wsi Pietryłowicze (Stołpecki powiat Mińskiego obwodu Białorusi). Dany kompleks stanowi odbudowane gospodarstwo Dzierżyński, oryginał której odnosił się na koniec 19-go wieku (na fotkę na dole). W jednym z budynków, odnoszących się do tego gospodarstwa 11 września 1877 roku rodził się Feliks Dzierżyński - słynny rewolucjonista, założyciel i kierownik radzieckich służb specjalnych, wybitny mąż stanu i jeden z inicjatorów «czerwonego terroru» - masowych aresztów i rozstrzeliwań przeciwników władzy radzieckiej.

Sprzeczna osobowość, los, działanie i porem nader okrutne metody i decyzje Feliks Dzierżyńskiego zasłużyły na mnóstwa najróżniejszych, porem przeciwległych ocen od strony historyków, różnych społecznych i działaczy politycznych, a zresztą zwyczajnych ludzi. Tym nie mniej, sam fakt tego, że ten człowiek wpłynął na przebieg historii i, tak czy inaczej, był wystającą osobowością, nikt kwestionować nie może. Dzisiaj w jego zaszczyt tylko w naszym kraju nazwane mnóstwo ulic, prospektów, najbardziej wysoka góra Białorusi i nawet całe miasto, ustalone mnóstwo pomników, a w siłowych strukturach jego osobowość jak dawniej okrążona aureolą sławy i specjalnego czczenia. Dlatego, dzisiaj dwór-muzeum «Dzierżynowo» poświęcona pamięci Feliks Dzierżyńskiego niewątpliwie staje się ważną częścią kulturalno-historycznego dziedzictwa Białorusi, którą nie można ignorować.

Od oryginalnych budynków gospodarstwa «Dzierżynowo» do naszych dni zachowali się tylko fundamenty. Sprawa w tym, że gospodarstwo zostało spalone niemiecko-faszystowskimi zaborcami w 1943 roku. Do tego, oprócz podstawowego folwarcznego domu, w kompleks budynków gospodarstwa «Dzierżynowo» wchodziły także kilka gospodarczych budów i nieduży park. W 1970-ch latach tu był założonym pamiątkowym kompleksem. Został przedstawiony przez 48 głazów narzutowych (po ilości lat, przeżytych przez Feliks Dzierżyńskim). W 2000-ch latach zostali przywróceni pewne budynki, odnoszące się do gospodarstwa «Dzierżynowo», w szczególności sam folwarczny dom i pewne gospodarcze budowy.

Fundamenty pozostałych budynków zostały rozkopane, i teraz stanowią, choć bardzo to dziwne, nader ciekawy, malowniczy i niezwykły widok. Terytorium gospodarstwa «Dzierżynowo» była pięknie dobrze urządzona, obok z wszystkimi obiektami były ustalone informacyjne tabliczki a w centrum kompleksu pojawił się pomnik Feliks Dzierżyńskiemu. Głazy narzutowe dzisiaj ozdabiają aleje dwór-muzeum «Dzierżynowo». W odtworzonym budynku dworu rozmieszczają się muzeum, w którym są kilka przedmiotów dawnych czasów, jednak w zasadzie tam przedłożone dokumenty i inne materiały, opowiadające o życiu i działaniu Feliks Dzierżyńskiego. W takiej znakomitej kondycji dwór-muzeum «Dzierżynowo» znajduje się i dzisiaj.

W nasz czas na terytoria dwór-muzeum «Dzierżynowo» różne siłowe struktury czasem przeprowadzają swoje uroczyste i świąteczne przedsięwzięcia, na przykład, tu składają przysięgę, przywłaszczają się tytuły, wręcza się do twarzy pamiętna broń, nagrody i tak dalej. Zwyczajnych turystów tu bywa niezbyt wiele. Tym nie mniej, w wyjściowe albo letnie dni tu pusto także nie bywa. Muzeum-dwór «Dzierżynowo» być może bardzo ciekawy tym podróżnym po Białorusi, które interesują się historią powstawania władzy radzieckiej i radzieckim okresem w historii Białorusi ogólnie rzecz biorąc.

Dwór-muzeum Dzierżynowo

Dwór-muzeum Dzierżynowo

Dwór-muzeum Dzierżynowo

Dwór-muzeum Dzierżynowo

Dwór-muzeum Dzierżynowo

Dwór-muzeum Dzierżynowo

Dwór-muzeum Dzierżynowo