Kanał Augustowski - wystające hydrotechniczne urządzenie i zabytek architektury 19-go wieku, jeden z największych kanałów Europy, włączony w poprzednią Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kanał Augustowski - jedna z najważniejszych osobliwości Grodzieńskiego rejonu. W świecie istnieje w sumie trzy podobnych kanału: Kaledonski w Wielkiej Brytanii, kanał Gotha w Szwecji i Kanał Augustowski, rozmieszczony na terytoria Polski i Białorusi.

Kanał Augustowski

Kanał Augustowski - to droga wodna łączną długością koło 102 km (w tej liczbie 22 km na terytoria Białorusi) zaczyna się w pobliżu polskiego Augustowa i biegnie praktycznie do białoruskiego Grodna, łączy rzeki Wisłę i Niemena. Sztuczne koryta długością 45 km związały jedenaście rzek (35 km) i siedem jezior (22 km). Kanał biegnie po terytorium republikańskiego krajobrazowego rezerwatu «Grodzieńska puszcza». To nie tylko jedno z najbardziej ekologicznie czystych miejsc Białorusi i kontynentu, ale też wzorzec równiny w Centralnej Europie, i jeden z największych leśnych masywów Europy.

Kanał Augustowski

Dzisiaj na białoruskiej części starego kanału działają 5 śluza-regulator, 2 tamy i 4 żeglownych śluzy - Niemnowo, Dambrouka, Wołkuszek i Kużyniec. Największa śluza Augustowskiego kanału - czterokameralny Niemnowo, długość którego - 43,5 m, spad wody zestawia prawie 10 m, a stopniowanie zajmuje większy od godziny, także rozmieszczony w Białorusi.

W końcu 20-go wieku na Augustowskim kanale aktywizować się naraz kilku rodzajów turystyki - ekologiczny, wycieczkowy, sportowy. Kanał proponuje turystom różne możliwości. Nieprześcignionym pięknem i dziewiczą czystością odznaczają się krajobrazy naturalne naokoło Augustowskiego kanału. Tu rozciągnęły się piękne lasy iglaste i oziora. Większość turystów wolą podróżować wzdłuż kanału na kajakach, kanadyjce, motorówkach i łowić rybę. Dla takich turystów żreć bardzo wiele tras. Także z Augustowskim kanałem można zapozna się w czasie przejażdżki na motorowcu «Niemen», który udaje się od śluzy Dambrouka. Mnóstwo wycieczek obejmują w siebie odwiedziny tych albo innych obiektów na Augustowskim kanale.

Kanał Augustowski

Tym turystom, którzy po prostu chcą zapoznać się z daną osobliwością, bez długich przejażdżek i stop, najlepiej udać się na Augustowski kanał do wielokomorowej śluzy Niemnowo, który już wspominał się, rozmieszczonemu w sąsiedztwie z jednoimienną wsią. Rządem ze śluzą Niemnowo na Augustowskim kanale ukształtowała się dobra infrastruktura turystyczna:

Kanał Augustowski

Kanał Augustowski

Także można udać się do śluzy Dambrouka, także rozmieszczonemu obok jednoimiennej wsi. Rządem ze śluzą Dambrouka na Augustowskim kanale ukształtowana rozwinięta infrastruktura turystyczna. Tu jest parkiem, dzierżawą kajaków, możliwością pojeżdżenia na motorowcu, altanami, strefą odpoczynku, i liczny inne.

Kanał Augustowski

Kanał Augustowski

W doskonałej transportowej dostępności także rozmieszczony śluza-regulator i rekreacyjna strefa w pobliżu wsi Czartok.

Kanał Augustowski

Także opriedielonnyj zainteresowanie u turystów często wywołuje śluza-regulator Kurkul (z lewej strony).

Kanał Augustowski

 

Schemat (Mapa) Kanału Augustowskiego:

Kanał Augustowski, Schemat, Mapa