Miasta i wsi Białorusi

Miasta i wsie z Białorusi

Miasta i wsie na Białorusi jest przechowywany w wielu wspaniałych zabytków architektury i kultury. Stare kościoły i katedry, zamki, pałace i dwory, ratusze, kaplicy i inne atrakcje jest rzeczywiście istotne w każdym mieście lub miasteczku na Białorusi. Istnieje również wiele wsi. Historyczne dziedzictwo Białorusi jest również przechowywany w ogromnej liczby muzeów regionalnych, podczas popularnych festiwali folklorystycznych i innych imprez.

Wędrówki, odkrywają coraz więcej zabytków architektury i kultury może być bardzo długi czas. I zawsze będzie coś, czego nie widziałem, zawsze są ciekawe zabytki i atrakcje, które nie zostały jeszcze odkryte.

Białorusini - ciche, gościnni ludzie, ale ich kraj i cichy, spokojny sposób życia na wieki pokręcił wojnę. Znalazło to odzwierciedlenie w znacznej architektonicznej kraju. Przyszedł do naszych czasów zamków, twierdz, kościołów i świątyń typu obronnego, jest też Umocniony pałace i dwory, przypominające małe fortece. Możemy również odszukać innych budynków obronnych, na przykład, Kamianieckaja wieża. Znajduje się na terytorium Białorusi, jak również i fortyfikacje z ostatnich wieków, niektóre z nich, takie jak linija Stalina, stanowią cały system umocnień ciągnących całej Białorusi.

Ponad tysiąc lat temu, przodkowie Białorusinów nawrócił się na chrześcijaństwo. Ta religia pozostawiła głęboki ślad w sercach Białorusinów, i nadal zajmuje ważne miejsce w ich życiu. Przez wieki, prawosławni, katolicy i protestanci pracowali spokojnie obok siebie na tej ziemi. Chrześcijaństwo jest bardzo widoczne w historycznym dziedzictwie Białorusinów, białoruskich miast i wsi i ich architektury. Setki wspaniałych kościołów i zabytkowych świątyń, dziesiątki klasztorów znajdują się na Białorusi. Kościół i świątyni były zawsze zajęte i zajmuje centralne miejsce w głównych placach białoruskich miast i wsi na ich budowę zostały podane do wszystkich sił miejscowych.

Białoruś - kraj dla turystyki aktywnej. Jest to kraj, w którym turyści mogą delektować się bogatym dziedzictwem kulturowym i historycznym, do zanurzenia się w historii, poczuć oddech wieków, podziwiać monumentalne i starożytnych lub nowoczesne pomniki architektury, nauczyć się wielu nowych i ciekawych rzeczy na temat życia i kultury Białorusinów. Zaczynamy tę fascynującą podróż po regionach Białorusi...

Brzeski obwód Białorusi

Brzeski obwód jest położony w południowo-zachodniej Białorusi. Na zachodzie graniczy z Polską, na południu - z Ukrainą. Centrum obwodu, miasta Brześć to rodzaj bramy zachodniej części kraju. Przez obwodzie brzeskim najważniejsze szlaki komunikacyjne podłączenia Europę i Azję. Rzeki obwódu Brzeskiego Białorusi należy do dorzecza Dniepru i Wisły. Relief obwódu Brzeskiego Białorusi charakteryzuje jako płaskie i nizinne. Na terenie obwodu brzeskiego na Białorusi, jest duża część jednej z najstarszych rezerwatów w Europie - Puszczy Białowieskiej. Na terenie Puszczy Białowieskiej znajduje się pobyt białoruski Dziadek Mróz.

Niestety, duża część historycznego dziedzictwa obwodu brzeskiego Białorusi zniszczone lub jest w nieprawidłowym stanie, z powodu częstych wojen, które przeszły przez jego terytorium. Jednak niektóre z najważniejszych zabytków i architektonicznego dziedzictwa kulturowego nadal udało się utrzymać lub przywrócone w tej chwili. Wśród tych obiektów są najważniejsze: Kamieniec wieżowe, pałace w Kosowie i Ruzhanach, Kościół w Iszkołdźi, złożonych obiektów w twierdzy Brzeskej.

Turystyka w obwode brzeskim Białorusi aktywnie rozwija. Podróżujący w Białorusi otworzył drzwi do wielu muzeów i dworów. Wiele atrakcji  i Zabytków architektonicznych i kulturalnych czekających na odwiedzających i turystów.

Grodzieński obwód Białorusi

Zamożnych Niemen, rozciąganie prawie tysiąc kilometrów na Białorusi i Litwy - świadek wielu wydarzeń historycznych. Historia opowiada o życiu ludzi mieszkających na jego brzegach, wielu krwawych walkach obcych najeźdźców kontynuowania obrony swojego kraju. Ciągła walka i częste wojny odzwierciedlenie w zabytkach kultury materialnej i sztuki w obwodzie grodzieńskim Białorusi.

Świetna architekturę, w tym urbanistyki, dziedzictwa regionu, Grodno. Tu nad brzegiem Niemna, tak jak nie w jednym innym obwodzie Białorusi, jest jeszcze wiele dzieł architektury monumentalnej. Wzmocnienie z Grodna, Lidy, Nowogródku i Krewo wraz z innymi białoruskimi, litewskimi i ukraińskimi zamkami powstałych podczas Wielkiego Księstwa Litewskiego spójny system obronny o znaczeniu krajowym. Wielka była jej rola w odpieraniu ataków krzyżowców. Do wygrania Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem w 1410 zamki obwodu grodzieńskiego były mocne punkty obrony.

Wiele miast, miasteczek i wsi w obwodzie grodzieńskim Białorusi zachowały się w centralnej części architektonicznej i planowania budowę minionych wieków, a także dziesiątki atrakcji. Wiele z nich, na szczęście, nie dotknął miejskiej transformacji ostatnich stuleci. Słonim i Nowogródek, Krewo i Golshany, Żyrowiczach Diatłowo oraz niepowtarzalny w jego wyglądzie, atrakcyjnych zespołów historycznych i architektonicznych, zabytków i krajobrazów. Ale są miasta rozwinął kompleksowy, wieloaspektowy piękno, które urodziło się z warstw pozostawionych przez różnych epok i stylów artystycznych. Takie jest piękno Grodnie. Budynki o różnych porach współistnieć na ulicach i placach, i nie wydaje się sprzeczne, ale to niesamowite, jedność i atrakcyjność.

W obwodzie grodzieńskim Białorusi pozostała unikalnych zabytków archeologicznych, architektury i kultury, które stają się stara historia państwa białoruskiego. Zabytków i miejsc w obwodzie grodzieńskim zajmują znaczące miejsce w dziedzictwe kulturowym Białorusi. Najbardziej znanym z nich: Borys i Gleb (Kałożska) Cerkiew, Kościół parafialny, stare i nowe zamki w Grodnie ruiny zamku w parafii w Nowogródku, Mir Castle, Cerkiew typu obronnego w Murovanka i Synkovichi, zabytkowych klasztorów katolickich kościołów w Grodnie, Słonimiu i Gerviatach ustaw innych zabytków i miejsc.

Wiele kościołów zachowanych w białoruskiej ziemi do dnia dzisiejszego. Pozostawały w większości w obwodzie grodzieńskim. Większość z nich są chronione przez państwo dziedzictwa historycznego i kulturowego. Dzięki wsparciu ze strony państwa z ostatnich dziesięcioleci, wiele kościołów z Białorusi w ostatnich latach zostały odrestaurowane lub odtworzone, większość kościołów na Białorusi są używane przez katolików w naszych czasach.Kościoły na Białorusi są bardzo interesujące dla turystów, ich bogatej wewnętrznej i zewnętrznej dekoracji, różnych formach, i, na razie, ma bardzo dobrą kondycję, może być dobrą zachętą, aby wybrać się na wycieczkę i odwiedzić kościoły Białorusi. I będzie w każdym kościele, można poczuć spokój, spokojny, duchową atmosferę, aby myśleć o Bogu, módl się i odpocząć od zgiełku życia.

Rozległe kulturowe i historyczne dziedzictwo i setki stron z obwodu grodzieńskiego przyciągają wielu turystów. Jest tak wiele miejsc, gdzie można wybrać się na krótki podróży, wypoczynku i kulturowo wzbogacone.

Homelski obwód Białorusi

Region Homel znajduje się w południowo-wschodniej Białorusi, graniczy z Rosją i Ukrainą. W ogóle, w regionie Homlu na Białorusi dominują nizinne ulgę. Rzeka należy do obszaru dorzecza Dniepru. Region Homel z Białorusi jest najbogatsze zasoby naturalne. Jest olej, potas i sól kamienna, węgiel brunatny, łupki bitumiczne, torf, kreda, gips i więcej. W wyniku awarii w Czarnobylu znaczna część regionu Homlu na Białorusi poddano skażenia radioaktywnego, wielu wioskach i przesiedlono. Na obszarach szczególnie zanieczyszczonych powstał Polesie Państwo Radiacji Rezerwat ekologiczny. Jest to jedyny rezerwat w świecie tego typu. Również w regionie Homlu na Białorusi jest Park Narodowy "Prypeć" - kraina dziewiczej przyrody.

Dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu Homlu na Białorusi obejmuje liczne zabytki historii, sztuki, archeologii i architektury, a także wiele innych atrakcji. W regionie homelskim na Białorusi jest miasto Turov - centrum starożytnego księstwa o tej samej nazwie, a jednym z najważniejszych miast Rusi Kijowskiej. Jest to również ważne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego i historycznego samego miasta jest Homel z przepięknym parkiem, pięknie rzucił na Sozhyu i innych atrakcji.

Dla turystów i na Białorusi w rejonie homelskim istnieje wiele muzeów, w tym muzeów lokalnej historii i folkloru. Wiele innych atrakcji okolicy czekają na odwiedzających i turystów. Również turyści i podróżujący w regionie homelskim na Białorusi mogą łowić ryby w potężnych i pełnych płynących rzek ziemi.

Miasto Mińsk, Białoruś

Mińsk - stolica Białorusi, administracyjne centrum Mińskiego obwodu i Mińskiego powiatu, w skład których nie wchodzi o tyle, o ile staje się samodzielną administracyjno-terytorialną jednostką z specjalnym (stołecznym) statusem. Mińsk to największy transportowy węzeł, polityczny, ekonomiczny, kulturalny i centrum naukowy Białorusi. W Mińsku znajduje się kwatera główna Wspólnoty Niepodległych Państw. Mińsk to dziewiąte do liczebności ludności (bez uliku przedmieść) miasto w Europie. Miasto Mińsk rozmieszczone niedaleko od geograficznego centrum Białorusi i jest położone nad rzeką Świsłocz. Zabudowywanie Mińska głównie młode, tak jak miasto silnie ucierpiało w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Tym nie mniej, w mieście zachowała się część znaczonych dla miasta historycznych pomników i osobliwości. Pewne zaś budynki zostały odbudowane po zachowanych rysunkom i fotografikom, na przykład, budynek mińskiego miejskiego ratusza. Także do najważniejszych osobliwości i zabytków architektury Mińska odnoszą się: Sobór katedralny Ducha Świętego; Katedralny kościół Przenajświętszej Panny Maryi; Czerwony kościół, on zaś kościół Świętych Symeona i Jeleny; Troickie przedmieście - ulubione miejsce dla spacerów turystów; Stara cerkiew Piotra i Pawła; Kościół Świętej Trójcy, on zaś kościół Świętego Rocha. W Mińsku także jest mnóstwo bardziej współczesnych zabytków architektury i osobliwości takich jak: Narodowa biblioteka, Zabudowywanie prospektu Niepodległości, Najbardziej współczesne areny sportowe i tak dalej. Dla turystów i podróżnych w Mińsku funkcjonuje mnóstwo muzeów, teatrów, parków, restauracji, handlowo-rozrywkowych centrów, hoteli i innego.

Miński obwód Białorusi

Miński obwód znajduje się w centralnej części Białorusi. Jest to jedyny obszar w kraju, który graniczy z wszystkich innych obszarach Białorusi i nie ma żadnych granic z innymi państwami. Centrum - miasto Mińsku, stolicy Białorusi. Na terenie obwodu mińskiego najważniejsze korytarze transportowe łączące Europę Zachodnią ze Wschodem, regiony Morza Czarnego z krajami Morza Bałtyckiego, a także wszystkie obszary Białorusi razem.

Ulga z obwodu mińskiego Białorusi mieszane: wzgórza między równiny i niziny. Na terenie obwodu mińskiego Białorusi jest najwyższym punktem w kraju - górski Dzerzhinsk. Obwód miński zajmuje drugie miejsce na Białorusi przez liczbę zbiorników wodnych.Region jest wodny między rzekami dorzecza Morza Czarnego i Bałtyku. Na terenie obwodu mińskiego Białorusi ma największe jezioro na Białorusi - Narach.

Obwód Mińsk Białoruś ma wielkie zasoby dla rozwoju turystyki. Wiele miast i miasteczek z tej ziemi ma bogate historyczne wydarzenia z przeszłości, mają cenne historyczne, kulturowe i architektoniczne dziedzictwo i wiele atrakcji. Wszystko to pozwala na rozwój miast i wsi województwa mińskiego Białorusi jako rodzaj ośrodków turystyki lokalnej i międzynarodowej. Wśród najważniejszych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego i historycznego osadnictwa wyróżnia się: Shults, Budsławiu, Zaslawye, Logoysk.

Również w regionie mińskim Białorusi znajdują się i inne główne atrakcje turystyczne, takie jak pomnik skomplikowane "Khatyn";Skansen "Linia Stalina"; Muzeum Wsi "Strochitsy"; Etnograficzny Kompleks "Dudutki"; centra sportowe i ośrodki narciarskie w Raubichi, Silichi i Lahojak. Wszystkie te atrakcje są zawsze gotowe do podjęcia turystów i oferują im szeroki zakres usług.

Mohylewski obwód Białorusi

Region Mohylew znajduje się na wschodzie kraju. Region Mohylew Białoruś graniczy tylko z Rosji. Region Mohylew jest głównie relief płaski. Z północy na południe regionów Mohylew Białoruś przecina rzekę Dniepr.

Wiele miast i wsi regionu Mohylew Białoruś ma bogatą i burzliwą historię i mają dużą liczbę zabytków, wartości architektonicznych i atrakcji. Wszystkie te zabytki architektury i regionu Mohylew odzwierciedlają wielowiekową historię, kulturę, walkę z wrogami niepodległości prowincji. Atrakcje Mohylew regiony Białorusi jest rodzajem kroniki życia ludzi, które pozostawiły nam przodków.

Rozwój turystyki regionalnej i lokalnej w regionie Mohylew Białoruś pomoże zachować i utrzymać w dobrym stanie zachowanych zabytków architektury i kultury i atrakcji. Podróżnych i turystów w obszarze ma więcej niż dwa tuziny muzeów, w tym lokalnej historii.

Witebski obwód Białorusi

Witebski obwód znajduje się na północy kraju, w środkowym biegu zachodniej Dźwiny i górnym biegu Dniepru, na granicy z Litwą, Łotwą i Rosją. Obszar Witebskiego obwódu charakteryzuje się niezwykłym pięknem: jest wiele wzgórz, jezior, rzek i strumieni stale zastępować się wzajemnie i są stale zastąpione przez lasy i łąki, pola i odwrotnie. Wszystko razem daje niepowtarzalną fascynujący obraz. Przez liczby i powierzchni jezior Witebski obwód zajmuje pierwsze miejsce na Białorusi, dlatego też nazywana często krainą niebieskich jezior.

Połock, jest jednym z największych miast w regionie witebskim, na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia pne, było największym miastem na terytorium współczesnej Białorusi i stolicą najbardziej na tych ziemiach tytułowy Księstwa. Długa historia regionu znajduje odzwierciedlenie w wielu zachowanych zabytków historii i kultury, zabytki Witebskiego obwódu, które przyczyniają się do rozwoju turystyki tutaj regionalnym i lokalnym.

Wśród zachowanych zabytków i atrakcji, które pasują harmonijnie do malowniczych krajobrazów tej ziemi powszechnie znany Zofii i Efrasinieuski klasztor w Połocku; Trójcy w Widzach; Kościół św Anny w miejscowości Mosar; Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Trójcy w Głębokim; Kościół w Postawach; kościół, cerkwi i ratusz z Witebska.

Wiele miejscowości Witebskiego obwódu Białorusi ma bogatą, historię ciekawych wydarzeń, niektóre z nich zachowały swój niepowtarzalny dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz mnóstwo atrakcji, co pozwala im się rozwijać jako centrum turystyczne, w tym międzynarodowej. Przede wszystkim Połocka - jedno z najstarszych miast na Słowian Wschodnich i najstarszego miasta na Białorusi. Również najstarszych osad w regionie witebskim są: Witebsk, Brasław, Orsza, Druck, Lukoml. Pobliżu starożytnego Połocku jest Nawapolack - jeden z najmłodszych miast na Białorusi, która znajduje się w światowej sławy przedsiębiorstwa produkcyjnego "Naftan".

W Witebsku roczne gospodarzem międzynarodowego konkursu piosenki "Słowiański Bazar", która przyciąga wielu turystów z całego świata. Samo miasto Witebsk ma niepowtarzalny urok. Malowniczo położone na Dźwina potężny, że stoi przed nami w wyjątkowym, ale bardzo harmonijny przeplatanie różnych stylów architektonicznych z różnych epok.