Jastrzębl - to wieś w Baranowickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Jastrzębl pojawia się folwarczny dom, albo nawet nieduży pałac, początkowo zbudowany w 1897 roku. Dany dwór odznacza się nader niezwykłą i bardzo pozostającą w pamięci architekturą. Najwyrazistszym elementem dworu na wsi Jastrzębl pojawia się cztery-warstwowa namiotowa wieża. Także ciekawym i godnym uwagi ukazuje się ten fakt, że dany dwór włącza w siebie kościół przydomowy, co nader niezwykle dla takiego małego, ale bardzo wyrazistego pałacu.

Historia dworu na wsi Jastrzębl powstała następującym czynem. A więc, wzniesiony początkowo w 1897 roku budynek folwarcznego domu w 1920-ch latach został wyposażone w nowe urządzenia pod dom dziecka. Przy tym bogate wykończenie wnętrz budynku w całości zostało stracone. Następnie w 1972 roku tu rozmieścił się dziecinna szkoła-internat. W 1990-ch latach budynek dworu uwolnił się i odtąd stanie puste. Na daną chwilę na terytoria byłego folwarcznego kompleksu na wsi Jastrzębl kładzie się Brzeska Obwodowa Kadecka Szkoła, jednak budynek samego folwarcznego domu jak dawniej nie jest wykorzystywany i znajduje się w rzucanym stanie. Oprócz folwarcznego domu na wsi Jastrzębl zachował się i jeszcze jeden budynek gospodarczego przeznaczenia, zbudowany w końcu 19-go wieku, i wcześniej odnoszące się do folwarcznego kompleksu.

Także jeszcze na razie rozróżnialne fragmenty parku, który początkowo został założony na środku 19-go wieku. Na bieżącą chwilę są plany po konserwacji dworu na wsi Jastrzębl, które, na razie jeszcze, niestety, dalekie od realizacji. Jednak nawet w swoim bieżącym stanie dwór na wsi Jastrzębl przyciąga pewną ilość turystów i wywołuje ustalone zainteresowanie przy turystycznych organizacjach. Najszybciej przyczyną temu służy rzeczywiście niezwykła architektura budynku. Folwarczny dom na wsi Jastrzębl staje się zabytkami architektury końca 19-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Jastrzębl

Jastrzębl

Jastrzębl