Kotelnia-Bojarska - to wieś Brzeskiego powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Kotelnia-Bojarska pojawia się bardzo stara kamienna Spaso-Prieobrażenskaja cerkiew, zbudowana w dalekim 1609 rokowi. Dana świątynia doskonale zachowała się i podtrzymuje się w dobrym stanie. Cerkiew na wsi Kotelnia-Bojarska i teraz funkcjonuje jak świątynia. Dana cerkiew oczywiście nie wyodrębnia się szczególnym pięknem, rozmiarami i wdziękiem rozwiązań architektonicznych. Jednak wiek świątyni na wsi Kotelnia-Bojarska robi go bardzo wartościowymi zabytkami architektury początku 17-go wieku i ważną osobliwością Białorusi. Przez rząd z cerkiew także rozlokowane naraz dwie nieduże dzwonnice: jedna kamienna, a inna drewniana.

Kotelnia-Bojarska

Kotelnia-Bojarska

Kotelnia-Bojarska