Rakowica - to wieś Brzeskiego powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Rakowica pojawia się kaplica-grobowiec, zbudowany w początku 20-go wieku. Początkowo dana kaplica wchodziła w skład folwarcznego kompleksu, kładącego się na wsi Rakowica. Jednak na daną chwilę, na cały kompleks została tylko sama ta kaplica, no i jeszcze nieduże fragmenty parku. Kaplica na wsi Rakowica całkiem nie odrestaurowana, ale właśnie w takim wyglądzie ona ma pewien szczególny powab i odrobinę tajemniczości. Także na wsi Rakowica jest nieduża ale godna uwagi przydrożna kaplica z ciekawym napisem na języku polskim. Kaplica na wsi Rakowica staje się zabytkami architektury początku 20-go wieku, historycznokulturalną wartością i osobliwością Białorusi.

Rakowica

Rakowica

Rakowica