Małe Szczytniki - wieś Brzeskiego powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Małe Szczytniki pojawia się nader stara Pokrowskaja cerkiew, zbudowana w dalekim 1742 rokowi. Dana kamienna świątynia nieźle zachowała się, poza tym, cerkiew na wsi Małe Szczytniki dobrze przywrócona i na daną chwilę służy ludziom po bezpośrednim celu. W wsi Małe Szczytniki wcześniej kładła się jeszcze i dwór 19-go wieku. Jednak na daną chwilę od niejo zostały tylko gospodarcze budowy, które i teraz są wykorzystywani po początkowym przeznaczaniu, a dlatego wyglądają niezbyt pociągająco i nie przedstawiają szczególnego zainteresowania dla turystów. Cerkiew na wsi Małe Szczytniki staje się zabytkami architektury 18-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Małe Szczytniki

Małe Szczytniki

Małe Szczytniki