Pierkowicze

Pierkowicze - to wieś w Drohiczyńskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Pierkowicze pojawia się folwarczny dom początku 19-go wieku. Dany folwarczny dom na wsi Pierkowicze niedawno został odrestaurowany. Przy tym byli odbudowanymi tylko fasadami budynku, wnętrze nie odbudowywało się. Innych znaczonych fragmentów folwarcznego kompleksu na wsi Pierkowicze nie zachowało się. Także na wsi Pierkowicze jest i jeszcze jedna nieduża osobliwość a mianowicie cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowana w 1805 roku. Przez rząd z cerkiew rozmieszczona także dzwonnica. Folwarczny dom i cerkiew na wsi Pierkowicze stają się zabytkami architektury początku 19-go wieku, historycznokulturalnymi wartościami, ciekawymi osobliwościami Białorusi i mogą być ciekawi pewnym turystom i podróżnym po Białorusi.

Pierkowicze

Pierkowicze