Wołowiel

Wołowiel - to wieś w Drohiczyńskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Wołowiel pojawia się nieduża cerkiew drewniana Świętego Jerzego, która została wzniesiona tu w 1766 roku (nader uczczony wiek dla drewnianej świątyni). Rządem z cerkiew na wsi Wołowiel rozmieszczona także nieduża dzwonnica. Cerkiew na wsi Wołowiel niedawno została odrestaurowana, do tego straciła swój pierwotny historyczny wygląd. Tym nie mniej cerkiew na wsi Wołowiel staje się ważnymi zabytkami architektury budownictwa drewnianego 18-go wieku, historycznokulturalną wartością, ciekawą osobliwością Białorusi i być może ciekawa pewnym turystom i podróżnym po Białorusi.

Wołowiel

Wołowiel