Zakoziel - to duża wieś w Drohiczyńskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Zakoziel pojawia się kaplica-grobowiec rodu Orzeszko, która została wzniesiona tu w 1849 roku. Kaplica na wsi Zakoziel pojawia się jednej z najbardziej przyciągających, ciekawych, i, do słowa, dużych kaplic takiego typu w całej Białorusi. Ona znajduje się w parku na niewielkim wywyższaniu. Obok z grobowcem zachował się rzucany staw. Kaplica ta nie została przywrócona, ale, choć bardzo to dziwne, właśnie to i dodaje jej pewien specjalny charme. I, chociaż kaplica na wsi Zakoziel wciąż nie przywrócona, niemniej jednak ona znajduje się w mocnym stanie, na razie jeszcze dalekim od całkowitego zniszczenia.

Dana kaplica na chwilę swojej budowy wchodziła w skład gospodarstwa 19-go wieku, która była poleską rezydencją rodu Orzeszko. Oprócz kaplicy w skład folwarcznego kompleksu wchodzili także: sam folwarczny dom, park, winokurnia, i mnóstwo innych gospodarczych budów. Wszyscy tymi budynkami byli wykonane w prostym i funkcjonalnym stylu. Pewne z tych budynków w silnie przebudowanym wyglądzie nawet zachowali się do naszych dni, jednak oni nie przedstawiają żadnego zainteresowania dla turystów.

Całkiem inna sprawa - kaplica-grobowiec. Ta nieduża świątynia została zbudowana w neogotyckim stylu. Kaplica-grobowiec rodu Orzeszko na wsi Zakoziel pojawia się unikatowej po kompozycji, pięknie i stylistycznej harmonii budową, a także jednym z najstarszych neogotyckich urządzeń w Białorusi. Bardzo ciekawie, pięknie i niezwykle, kiedyś został opracowany i wnętrze kaplicy. Fragmenty dawnego bogatego wystroju wewnętrznego kaplicy rozróżnialne dotychczas.

Jednym z wybitnych przedstawicieli nazwiska Orzeszko pojawia się słynna polska pisarka białoruskiego pochodzenia - Eliza Orzeszkowa, dobrze znana wszystkim Białorusinom z roku szkolnego literatury. Często bywała na wsi Zakoziel i dzisiaj przez jej imię nazwany jeden z ulic tej wsi. Zgodnie pewnym wiadomościom, z kaplicą na wsi Zakoziel, związany ciekawy epizod z życia jeszcze jednego słynnego człowieka. Sprawa w tym, co liczy się co właśnie tu, w kaplicy, w wejściu powstawania 1863-1864 lat Eliza Orzeszkowa ukrywała przed prześladowaniem jednego z kierowników tego powstawania - Romualda Traugutta. Do słowa, sama Eliza Orzeszkowa, jej mąż i inni przedstawiciele rodu także przyjmowali w tym powstawaniu nader aktywny udział.

Dlatego, po powstawaniu wieś Zakoziel zabrali rodowi Orzeszko. Tak więc później zaledwie 15 lat po swojej budowie, złoty wiek kaplicy na wsi Zakoziel skończył się. Została w opustoszeniu i zaczęła powoli walić się. W prąd wszystkich przejść odtąd bardziej niż 150 lat, i aż do naszego czasu, kaplica na wsi Zakoziel nie była chroniona i nie jest chroniona. Częściowo została rozgrabiona, a zachujące się wartości materialne na daną chwilę przekazane Brzeskiemu obwodowemu krajoznawczemu muzeum. No a kaplica i dzisiaj kontynuuje stać puste i walić się. Niewątpliwie, co kaplica-grobowiec rodu Orzeszko na wsi Zakoziel staje się unikatowymi zabytkami architektury 19-go wieku, historycznokulturalną wartością, ważną osobliwością Białorusi i być może ciekawa dla wielu turystów i podróżnych po Białorusi.

Zakoziel

Zakoziel

Zakoziel

Są na wsi Zakoziel i inne nieduże osobliwości. Sprawa w tym, że, jak już wspomniano, kaplica wcześniej odnosiła się do folwarcznego kompleksu. Na folwarczny kompleks na wsi Zakoziel zachowały się znacznie przebudowany folwarczny dom i kilka gospodarczych budów. Wszyscy te budynki odnoszą się na koniec 19-go - początkowi 20-go wieków.

Zakoziel

Zakoziel

 

Szkice Napoleona Ordy, Zakoziel:

Szkice Napoleona Ordy, Zakoziel