Czudzin

Czudzin - to wieś w Hancewickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Czudzin pojawia się nieduża cerkiew drewniana Świętego Jerzego, która została wzniesiona tu w 1867 roku. Rządem z cerkiew na wsi Czudzin rozmieszczone także nieduża kaplica i dzwonnica. Cerkiew na wsi Czudzin na daną chwilę odrestaurowana i staje się zabytkami architektury budownictwa drewnianego 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi. Cerkiew na wsi Czudzin być może ciekawa pewnym turystom i podróżnym po Białorusi jeszcze i z tego punktu widzenia, co chociaż dana świątynia i nie robi wrażenia rozmiarami albo formami architektonicznymi, niemniej jednak to jedna z podstawowych (całkiem nielicznych) osobliwości wszystkiego Hancewickiego powiatu.

Czudzin