Busiaż - to wieś w Iwacewickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Busiaż pojawia się działająca cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii, zbudowana w 1779 roku. Początkowo dana świątynia została wzniesiona w charakterze kościoła zakonnikami z słynnego klasztoru kartuzów w mieście Bereza, położonego stosunkowo niedaleko od wsi Busiaż. Później, w drugi połowie 19-go wieku, dana świątynia została wyposażony w nowe urządzenia pod cerkiew prawosławna. Wtedy zaś przed świątynią została zbudowana nieduża brama dzwonnica. W początku Drugi Wojny Światowej cerkiew na wsi Busiaż została zamknięta. Znów otworzyła się jeszcze w czasy radzieckie - w 1973 roku. Z tych porów cerkiew na wsi Busiaż zostaje działającej. W niedawne czasy budynek świątyni został poddanym niewielkiej naprawie bieżącej, i teraz znajduje się w znakomitej kondycji. Cerkiew na wsi Busiaż staje się bardzo ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Busiaż

Busiaż