Bycień - to wieś w Iwacewickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Bycień pojawia się działająca stara cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii, początkowo zbudowana w dalekim 1654 rokowi w jakości kaplicy przy klasztorze bazylianów. Do żalu, oprócz tej cerkwi od klasztoru bardziej całkiem nic nie zachowało się. Po całej widoczności, cerkiew na wsi Bycień w sposób istotny nie przestawiała się od czasu swojej budowy, w ten sposób, jej powierzchowność w całości odpowiada dacie swojej budowy. Ta okoliczność dodaje obliczoną wartość cerkwi na wsi Bycień, przecież wychodzi że właśnie tu można zobaczyć oryginalną świątynię środka 17-go wieku, przestać już bardziej 360 lat. Dzwonnica rozmieścić się przed świątynią zbudowana w nasz czas. Na dzisiejszy dzień cerkiew na wsi Bycień znajduje się w dobrym stanie. W Białorusi niezbyt często można spotkać budowy 17-go wieku w takim dobrym stanie, dlatego każda z nich w tej liczbie i cerkiew na wsi Bycień staje się bardzo ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Bycień

Bycień