Dostojewo

Dostojewo - to wieś w Janowskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Wieś Dostojewo godna uwagi w zasadzie tym, że wcześniej tu kładło się gospodarstwo Dostojewskich, przodków Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego po męskiej linii. W ogóle mówiąc, właśnie w tej wsi i bierze pierwiastek ród Dostojewskich. I nawet sama nazwisko Dostojewski powstaje z nazwy tej wsi. Przodkowie Dostojewskich posiadali nazwisko Irciszcz, ale po tego jak otrzymali w posiadanie majątek Dostojewo w 1506 roku, stanęli pisać się najpierw Irciszcz-Dostojewski, a potem i całkiem po prostu Dostojewski. To był rodem typowej do polesie średniej służalczy szlachty, posiadającej swój herb.

Sam wielki pisarz w tym gospodarstwie i wsi nigdy nie bywał. W lata jego życia (1821 - 1881) gospodarstwo na wsi Dostojewo należała już innym właścicielom. Dostojewski stracili to gospodarstwo już na środku 17-go wieku. Pewien czas dane gospodarstwo należało do Ordów, krewnym wielkiego białoruskiego kulturalnego działacza - Napoleona Ordy. Na daną chwilę dane gospodarstwo w całości stracone. Tym nie mniej, w pamięć o tym, co właśnie z białoruskiej wsi Dostojewo odbywa się ród Dostojewskich, tu ustalony pomnik wielkiego rosyjskiego pisarza - Fiodoru Michajłowiczu Dostojewskiemu. Także trzeba zaznaczyć, co na wsi Dostojewo jest cerkiew Trójcy Świętej, zbudowany w 1998 roku. Dana świątynia być może ciekawy pewnym turystom i podróżnym po Białorusi.

Dostojewo

Dostojewo