Janów - to miasto Brzeskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Janowskiego powiatu. Podstawową właściwością miasta Janów staje się to, że właśnie tu został wzięty do niewoli przez ukraińskich kozaków, poddadzą bestialskim mękom i zamęczony na śmierć Święty i Męczennik Andrzej Bobola, który w nasze dni szeroko czci się w kościele katolickim, nie tylko jak Święty, ale też jak opiekun Polski, Białorusi i szczególnie Pińskiej rzymskokatolickiej diecezji. Święty Andrzej Bobola wsławił się tym, że bardzo gorąco i z powodzeniem głosił chrześcijaństwo na Polesie, za co on nawet dostał nieoficjalny tytuł «Apostoła Polesie» albo «Piński Apostoł». Wiecznotrwałe relikwie tego Świętego teraz są przechowywani w jednym z kościołów Warszawy, oświetlonym w dumę Świętego Andrzeja Boboli.

Janów

Jedną z podstawowych architektonicznych osobliwości miasta Janów staje się kościół Świętego Krzyża, zbudowany w 1848 roku. W jeden z kątów ogrodzenia naokoło terytorium tego kościoła wbudowana nieduża kapliczka. Położenie tej kaplicy mniej więcej odpowiada miejscu egzekucji Świętego Andrzeja Boboli, a sama kaplica poświęcona temu wydarzeniu. W mieście Janów także ustalone krzyże z pamiątkową tabliczką i w miejscu zniewalania tego Świętego. W swój czas kozacy wykorzystali jak pretekst dla egzekucji Andrzeja Boboli jego odmowa od przejścia z katolicyzmu w prawosławie. W nasze dni w miejscu zniewalania Świętego ustalone oba krzyże, i katolicki, i prawosławny, jak znak tego, że czyn kozaków nie wpisuje się w ramki moralności ani jednej chrześcijańskiej konfesji, i gani się wszystkimi prawdziwymi chrześcijanami. Miasto Janów staje się bardzo popularnym i ważnym pielgrzymim kierunkiem dla wielu Polaków a także katolików Białorusi i szczególnie Brzeskiego obwodu. I chociaż kościół Świętego Krzyża w mieście Janów był zbudowany prawie za 200 lat po śmierci Świętego Andrzeja Boboli, niemniej jednak, widoczne, właśnie ta świątynia w nasze dni staje się podstawowym punktem przeznaczenia dla wszystkich tych turystów i pielgrzymów.

Janów

Inną ważną architektoniczną osobliwością miasta Janów staje się Pokrowskaja cerkiew, zbudowana w 1901 roku. Cerkiew rozlokowana całkiem obok kościoła na centralnym placu miasta Janów, co staje się bardzo rozszerzonym zjawiskiem dla Białorusi i następny raz symbolizuje że w tym kraju całe wieki pokojowo i z głębokim wzajemnym szacunkiem żyli razem chrześcijanie różnych konfesji. Przypomnimy że tragiczne wydarzenia, opisane wyżej, zaszły bez jakiegokolwiek udziału Białorusinów.

Janów

W mieście Janów jest także pomnik Napoleona Ordy - wielkiemu białoruskiemu kulturalnemu działaczowi, który rodził się i urósł w okolicach tego miasta. Podprowadzając sumę rzec można, co świątynie miasta Janów, które stają się zabytkami architektury i kulturalno-historycznymi wartościami a także inne osobliwości miasta Janów mogą być całkowicie ciekawe właściwemu kołu turystów i podróżnych po Białorusi. No lecz w samym mieście Janów, oczywiście, znajdą się wszystkie elementy podstawowej infrastruktury turystycznej, takie jak kawiarnia, sklepy różnego profilu, banki i bankomaty i tak dalej.

Janów

Janów

 

Szkice Napoleona Ordy, Janów:

Szkice Napoleona Ordy, Janów