Kamieniec - to miasto Brzeskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Kamienieckiego powiatu. W mieście Kamieniec doskonale zachował się naprawdę unikatowy pomnik Białoruskiej architektury i obronnej architektury - Kamieniecka wieża. Dana wieża - jedyna w swoim rodzie w Białorusi. Szeroko znana ta architektoniczna osobliwość nie tylko w Białorusi, ale też grubo powyżej jej granicami. Obronna wieża w mieście Kamieniec staje się jednym z najstarszych zachujących się kamiennych urządzeń na terytoria Białorusi.

Zbudowana Kamieniecka wieża była w 1276-1288 latach, jednocześnie z podstawą i budownictwem samego miasta Kamieniec. To miasto powstawało jak przygraniczna forpoczta w składzie Wołynski księstwa, i oprócz wieży dysponował drewnianym zamkiem z wysokimi wałami ziemnymi otoczonymi przez wodę. Odpowiednie, dana wieża staje się wieżą wołyńskiego typu a także posiada bezpośrednie podobieństwo z wieże mieszkalne typu donżon, bardzo rozszerzonymi w średniowieczu w Zachodniej Europie.

Tak jak Kamieniecka wieża powstawała i zawsze zostawała obronnym urządzeniem, to żadnych dekoracyjnych elementów w jej architekturze nie daje się zauważyć. Kamieniecka wieża bardzo robi wrażenie swoimi rozmiarami: jej wysokość 30 metrów (to jak dawniej najwyższe budynek miasta Kamieniec i architektoniczna dominanta całej przyleżeć miejscowości), grubość ścian osiąga 2,5 metrów a średnica zewnętrzna wieży zestawia 13,5 metrów przy podstawie. Od dachu wieży (gdzie oficjalnie usunięty dostęp turystom) otwiera się cudowny wygląd na okolice. W szczególe dobrze widoczna mała rzeczka, która nie ma kiedy była bardzo pełnowodna i nawet opasywała Kamieniecką wieżę i przyleżeć drewniany zamek. Wychodziło tak że obstawali przy wyspach.

Od chwili swojej budowy i aż do końca 17-go wieku Kamieniecka wieża była wykorzystywana w wielu wojnach. Przy tym kilka razy w sposób istotny była uszkadzana, jednak zawsze szybko odbudowywała się. Po stracie swojego strategicznego znaczenia (trudno dokładnie powiedzieć kiedy to odbyło się) wieża w mieście Kamieniec długi czas przestała w opustoszeniu. Jednak cegłę w ciągu długich stuleci minąć od chwili budowy wieży na tyle sprasował się że przeobraził się jak by w jednolity kamień. Po tej przyczynie Kamieniecka wieża faktycznie nie doznała cierpień ze strony czasu, próby ogarnąć jej na cegłę także zostali odrzuceni.

W 1903 roku Kamieniecka wieża dobrze została przywrócona i odrestaurowana. A mianowicie był rozkopaną dolną kondygnacją wieży, która wcześniej była uważana za piwnicę, reszty drewnianego zamka i wałów ziemnych były niszczone a naokoło samej wieży był nasypany i ufortyfikowany kamieniami nieduży "nie oryginalne" wał ziemny. W takim wyglądzie Kamieniecka wieża i zachowała się do naszych dni. Trzeba powiedzieć, że wszyscy tego roboty nie dotknęli głównego: sama wieża wygląda faktycznie tak zaś jak i w 13-ym wieku.

Dzisiaj w Kamienieckiej wieży rozlokowane muzeum. Odwiedziny Kamienieckiej wieży wchodzą w mnóstwo turystycznych i wycieczkowych tras. Indywidualni turyści i podróżni z wielu krajów świata także aktywnie odwiedzają ten najwartościowszy pomnik Białoruskiej architektury. Kamieniecka wieża staje się jedną z najbardziej znanych osobliwości Białorusi, i w pewnym sensie nawet staje się wizytową kartką kraju.

W czasy radzieckie liczyło się że w starożytności Kamieniecka wieża została ufarbowana w biały kolor. Dlatego w 1950-ch latach jej nawet nadali "oryginalne" wygląd i pobielili. Wtedy zaś za Kamieniecką wieżą umocowała się nazwa "Biała Wieża". Jednak późniejsze badania wykazały że wieża zawsze zostawała ceglanego koloru. W szczególe, rzecz działa się w tym, że na białym tle o wiele lepiej byłyby widoczne obrażenia wieży, co dawałaby zaleta atakującej stronie przy działaniach bojowych.

W sumie, w końcu 20-go wieku Kamienieckiej wieży zwrócić jejo historyczny ceglany kolor i wybawili z wszelkiego wykładania. Jednak nazwa "Biała Wieża" w ciągu tego okresu, na razie Kamieniecka wieża liczyła się i była biała, przeobraziło się w na tyle silna marka, co i dotychczas Kamieniecką wieżę często tak nazywają. Większy tego, ten związek wyrazowy na tyle głęboko wniknęło w Białoruską kulturę i, można nawet powiedzieć, w mentalność, co teraz słowa "Biała Wieża" można spotkać w Białorusi nie tylko w pieśniach, wierszach, innych dziełach sztuki, w nazwach festiwalów, przedsięwzięć, konkursów, pokojów dziecinny kółek, historycznych klubów, twórczych kolektywów, ale nawet w nazwach różnych kawiarń, restauracji, firm turystycznych, sanatoriów, produktów żywnościowych, napojów alkoholowych i tak dalej.

I teraz, kiedy nazwa "Biała Wieża" przeobraziła się ledwo nie w narodowy symbol, odrzucać go już nikt nie ma zamiaru. W pewnych, w tej liczbie bardzo cieszących się wielkim autorytetem źródłach wskazane, co Kamieniecką wieżę błędnie tak nazywają. Przy takim formułowaniu powstaje wrażenie, jak gdyby gdzieś jest "prawdziwe" Biała Wieża, a Kamieniecką wieżę tak nazywają przez pomyłkę. Ale sprawa przedstawia się nie tak, poprawniejszy powiedzieć, co tylko Kamieniecką wieżę i nazywają "Biała Wieża", i nazwa to umocowało się właśnie za jej, chociaż przez pomyłkę.

Kamieniec

Kamieniec

Kamieniec

Kamieniec

Jednak lista osobliwości miasta Kamieniec bynajmniej nie wyczerpuje się jednej tylko wieżą. Tak na przykład, w mieście Kamieniec zachował się także budynek gimnazjum, zbudowany w 1931 roku. Ten budynek ma jakąś bardzo pomyślną architekturę i pojawia się nader pięknym. Tym nie mniej, nie posiadałoby jakiejś poszczególnej wartości, gdyby nie ten fakt, że budynek gimnazjum znajduje się bezpośrednio obok wieży, przy czym, jak ani to dziwne, dane gimnazjum bardzo ozdabia to miejsce, tworząc razem z wieżą bardzo kontrastowy ale godny uwagi i pozostający w pamięci zespół architektoniczny.

Kamieniec

Kamieniec

Jeszcze jedną ważną osobliwością miasta Kamieniec pojawia się majestatyczna i piękna świątynia, bardzo malowniczo rozmieścić się na jednym z najwyższych wzgórz całego miasta i przyleżeć miejscowości. Dana świątynia została zbudowana w 1914 roku i poświęcony w dumę Świętego Symeon. Dzisiaj ta świątynia znajduje się w pięknym stanie i otwarta dla wierzących. Cerkiew w mieście Kamieniec, oczywiście, staje się ciekawą osobliwością Białorusi, ważnymi zabytkami architektury i kulturalno-historyczną wartością.

Kamieniec

Kamieniec

Idącą osobliwością miasta Kamieniec pojawia się kościół Świętych Piotra i Pawła, zbudowany w 1925 roku. Na daną chwilę ta świątynia znajduje się w mocnym stanie, jednak potrzebuje w naprawie i konserwacji. Także na poszczególnej wzmianki zasługuje pomnik założyciela Kamienieckiej fortecy wołyńskiemu księciu Władimir, rozmieszczony przed cerkiew, akurat drogą od wieży do cerkwi. Ten pomnik został ustalony już w nasz czas.

Kamieniec

Kamieniec

Jeszcze jedną osobliwością miasta Kamieniec można liczyć budynek byłego młyna, pracującego na paliwie płynnym. Ten budynek i teraz jest wykorzystywany pod potrzeby jednego z miejscowych przedsięwzięć a początkowo zostało wzniesione w początku 20-go wieku. Młyny działające na paliwie płynnym były osobliwą egzotyką dla Białorusi (w zasadzie były rozszerzonymi wodnikami, wietrznymi i rzadszymi działające we dwójkę młyny), a dlatego te zabytki architektury posiadają obliczoną wartość.

Kamieniec

No i wreszcie, w mieście Kamieniec jest jeszcze nieco innych mieszkalnych, handlowych i budynków biurowych wzniesionych w końcu 19-go - początku 20-go wieków. Te budynki utworzą nieco nader pociągające kwartały i całkowicie mogą zostać zaliczonymi historyczne zabudowywanie miasta. Większość budynków wchodzących w skład tego historycznego szeregowego zabudowywania miasta Kamieniec znajdują się w dobrym stanie. Także na jednym z miejscowych cmentarzy w niedawne czasy była wzniesioną niedużą katolicką kapliczką. Podprowadzając sumę, rzec można, co miasto Kamieniec staje się bardzo ciekawym turystycznym kierunkiem, i rzeczywiście go bardzo aktywnie odwiedzają indywidualni podróżni a także turyści w składzie wycieczkowych grup. Tu rozmieszczony jeden z kluczowych osobliwości całej Białorusi, która ponadto szczelnie wniknęła w narodową świadomość i stanęła jednym z symbolów Białorusi. Przyjemną turystyczną atmosferę miasta uzupełniają także nieco innych ciekawych osobliwości, które w zasadzie znajdują się w należącym stanie i cieszą swoich interesantów.

Kamieniec

Kamieniec

Kamieniec

Kamieniec

 

Szkice Napoleona Ordy, Kamieniec:

Szkice Napoleona Ordy, Kamieniec

Szkice Napoleona Ordy, Kamieniec