Kamieniuki - to duża wieś w Kamienieckim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Do architektonicznym osobliwościom wsi Kamieniuki można zanieść najwyżej nieduża cerkiew drewniana Świętego Gieorgija, zbudowana w nasz czas. Obok z cerkiew kładzie się także nieduża drewniana kapliczka. Ale główna osobliwość wsi Kamieniuki całkiem nawet nie architektoniczna. Właśnie tu na wsi Kamieniuki rozmieszczona turystyczna część Puszczy Białowieskiej otwarta dla odwiedzin turystami.

Przypomnimy, co Puszcza Białowieska - to szerokie znany w Białorusi i grubo powyżej jej granicami, a także najpopularniejszy wśród turystów duży rezerwat z bardzo bogatą florą i fauną. Puszcza Białowieska po liczbie gatunków roślin i zwierząt nie ma sobie równych w Europie. Tu zamieszkuje największa w świecie populacja żubrów. Także, Puszcza Białowieska - to bardzo wartościowy, unikatowy i faktycznie jedyna duża reszta reliktowego pierwotnego równinnego lasu, który w przedhistoryczne czasy rósł na terytoria Europy.

Puszcza Białowieska kładzie się na terytoria dwóch krajów: Białorusi i Polski. W wsi Kamieniuki skupione podstawowe infrastrukturalne i turystyczne obiekty odnoszące się do Puszczy Białowieskiej od Białoruskiej strony. W liczbę tych obiektów wchodzą: kilka restauracji i kawiarnia, kilka hoteli, urząd rezerwatu, upominkowe ławki, muzeum przyrody i liczny inne.

Centralne zaś miejsce wśród turystycznych osobliwości tego kompleksu zajmują ogromne woliery, które ciągną się na kilka kilometrów i w których znajdują się mieszkańcy puszczy: jelenie, żubry, kłusy, niedźwiedzie, łosie, wilki, dziki i inne zwierzęta, których mogą spróbować obejrzeć interesanci danego turystycznego kompleksu. Chociaż, te woliery na tyle duże, co ich mieszkańców dużą część czasu rozpatrzyć prawie niemożliwe. Zwierzęta dniem często leżą ukrywszy się gdzieś w cieniu na uboczu od miejsc skupiska ludzi.

Turystyczna część Puszczy Białowieskiej - to miejsce rzeczywiście bardzo popularne wśród podróżnych. Tu dla turystów przewidziana możliwość samodzielnych pieszych albo rowerowych przejażdżek różnej odległości po samej Puszczy Białowieskiej. Jest punkt wypożyczania: latem - rowerów, a zimą - sanek i nart. Także jest możliwość uczestniczyć w różnych tematycznych wycieczkach autokarowych po Puszczy Białowieskiej. Na terytoria Puszczy Białowieskiej rozmieszczona rezydencja Białoruskiego Dziadka Mrozu, a także nieduże muzeum ludowego życia. Podróże tam także organizują się z turystycznej części Puszczy Białowieskiej, rozmieszczonej na wsi Kamieniuki. Jak już zgłaszało się, sama wieś Kamieniuki - to duży i bardzo dobrze urządzany zaludniony punkt. Tu są jeszcze kilka sklepów, stacja benzynowa, oddziały banku i poczty, inne elementy podstawowej infrastruktury.

Kamieniuki

Kamieniuki

Kamieniuki

Kamieniuki

Kamieniuki

Kamieniuki