Wysokie

Wysokie - to małe miasto w Kamienieckim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. W mieście Wysokie zachowało się bardzo wiele nader wartościowych architektonicznych i historycznych osobliwości. Jednak, naraz z przykrością zaznaczymy, co wszyscy oni znajdują się w bynajmniej nie dobrym stanie. W mieście Wysokie nie można wyodrębnić jakiś jeden z osobliwości w jakości podstawowy. Zaczniemy opis osobliwości miasta Wysokie z pałacowo-parkowego zespołu 19-go wieku, rozmieścić się tu. Centralny budynek tego kompleksu, a mianowicie nieduży pałac, został zbudowany w 1816 roku. Obok z pałacem rozmieściło się także dwie oficyny, zbudowanych wtedy zaś. W skład pałacowo-parkowego zespołu w mieście Wysokie wchodziły także kilka gospodarczych budów i park z rzadkimi roślinami i licznymi zbiornikami wodnymi. Na daną chwilę centralny pałac i boczne oficyny na razie jeszcze stanowią dość mocne budowy. Jednak, żeby przeobrazić się w naprawdę ciekawą osobliwość dla turystów oni potrzebują w kapitalnej konserwacji. Gospodarcze budowy na daną chwilę w zasadzie znajdują się w słabej kondycji i kontynuują walić się. Od parku zachowali się jedynie fragmenty. Tym nie mniej, nawet w takim stanie pałacowo-parkowy zespół w mieście Wysokie staje się ważnymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Idącą ważną osobliwością miasta Wysokie pojawia się stary kościół Świętej Trójcy. Pierwszy kamienny kościół w miejscu gdzie teraz kosztuje tę świątynię został zbudowany w dalekim 1603 rokowi. Następnie kościół w mieście Wysokie dwukrotnie w sposób istotny był przebudowywany i dobudowany, w 1735 i 1772 latach. O ile wiele różnych fragmentów tej świątyni doszły do nas od samego początku 17-go wieku nie wiadomo. W liniach podstawowych dany kościół zachował się właśnie od czasu swojej przebudowy w 1772 roku. Jednak, stracone i na razie jeszcze nie odbudowane dekoracyjne elementy ozdabiające wieże i główny fronton świątyni. Kościół w mieście Wysokie znajduje się w mocnym, ale bynajmniej nie idealnym stanie, i oczywiście zaś staje się nie tylko ważną osobliwością ale też zabytkami architektury Białorusi.

Wysokie

Chrześcijańskie architektoniczne dziedzictwo miasta Wysokie bynajmniej nie sprowadza się do jednego kościołem Świętej Trójcy. Tu także jest cerkiew Świętego Krzyża, zbudowana w 1869 roku. Dana cerkiew - to jedna z niewielu osobliwości miasta Wysokie, która znajduje się w znakomitej kondycji. Także w mieście Wysokie jest nieduża katolicka kaplica Świętej Barbary, zbudowana w 1772 roku. I wreszcie, tu także zachował się były klasztorny korpus. Centralna część tego korpusu nie ma kiedy służyła w charakterze kościoła. Zbudowany ten klasztorny korpus z kościołem w centrum był w drugi połowie 18-go wieku. Teraz dany klasztorny korpus nieco przebudowany i jest wykorzystywany pod gospodarcze potrzeby.

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Wysokie

A oto idąca osobliwość miasta Wysokie mogłaby pretendować na tytuł jednej z kluczowych osobliwości całego regionu, gdyby nie ten fakt, że od niej zostały w sumie kilka fragmentów leżących w ruinach. Mowa idzie o ruinach zamka Sapiehów. Zamek ten został wzniesiony w drugi połowie 17-go wieku, i początkowo stanowił dobrze umocnioną cytadelę. Na daną chwilę od całej wielkości tego zamka zachowały się tylko wały ziemne, wodne kanały i ruiny centralnej bramy. Trzeba także zaznaczyć że w niedawne czasy była zaczętą konserwacją tej centralnej bramy, która idzie bardzo powoli i na razie nie kończona. Tym nie mniej, nawet w takim stanie ruiny zamka Sapiehów stają się bardzo ciekawym historycznym obiektem i przedstawiają określone zainteresowanie dla turystów i podróżnych po Białorusi.

Wysokie

Wysokie

Oprócz wyliczonych, w mieście Wysokie są jeszcze kilka historycznych budów wzniesionych od końca 18-go po początek 20-go wieków. Wszyscy te budynki można przypisać historyczne zabudowywanie miasta. Wśród takich niedużych osobliwości miasta Wysokie są: były wodny młyn, szeregowe zabudowywanie centralnej (historycznie - placu rynkowego) miasta, ruiny synagogi, inne handlowe, administracyjne, gospodarcze i budynki mieszkalne. Wszyscy te budynki, niestety, także jak i większość centralnych osobliwości miasta Wysokie, znajdują się w stanie dalekim od idealnego (a synagoga i całkiem leży w ruinach). Tak więc, dane nieduże zabytki architektury lakonicznie uzupełniają ogólną osobliwą turystyczną atmosferę miasta. Podprowadzając sumę, rzec można, co, z jednej strony, w mieście Wysokie są wystarczające wiele ważnych historycznych osobliwości, i to przyciąga tutaj pewnych turystów i podróżnych. Od innej strony, większość osobliwości miasta Wysokie znajduje się w słabej kondycji i to naprowadzają na turystów i podróżnych obliczone przygnębienie i smutek i zamazuje wrażenia od zobaczonego.

Wysokie

Wysokie

Wysokie

 

Szkice Napoleona Ordy, Wysokie:

Szkice Napoleona Ordy, Wysokie

Szkice Napoleona Ordy, Wysokie