Kobryń - to duże miasto Brzeskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Kobryńskiego powiatu. W mieście Kobryń nie ma jakieś wystających zabytki architektury i osobliwości. Jednak tu są bardzo wiele niedużych osobliwości i pomników, piękny park, mnóstwo obiektów do aktywnego odpoczynku, piesza ulica i tak dalej, które wszyscy razem kształtują w mieście Kobryń bardzo pociągającą turystyczną atmosferę. Wyliczymy osobliwości miasta Kobryń.

A więc, jednej z podstawowych osobliwości miasta Kobryń pojawia się działający prawosławny kobiecy Spasskij klasztor. Zachujący się budynek klasztoru bardzo stary, został wzniesiony w 18-ym wieku. A sam klasztor, początkowo męski, został założony w drugiej połowie 15-go wieku. W 1596 roku, naraz po podpisaniu Brzeskiej unii, klasztor stał się unicki. W 1839 roku unia została zniesiona, a klasztor zamknięty. W pewnych jego korpusach było organizowane seminarium duchowne a budynek głównego korpusu stał w opustoszeniu. W międzywojenny czas, kiedy miasto Kobryń wchodziło w skład Polski, zachujący się do naszych dni główny klasztorny korpus wyremontowali. W odbudowanym budynku rozmieścił się sąd. W czasy radzieckie tu znajdował się posterunek milicji. W 2010 roku klasztorny korpus został zwrócony kościołowi prawosławnemu, a sam Spasskij klasztor odrodzony.

Kobryń

Następną osobliwością miasta Kobryń pojawia się katedralny prawosławny sobór Świętego Aleksandra Newskiego, zbudowany w 1868 roku. W czasy radzieckie budynek świątyni został przebudowany i był wykorzystywany pod planetarium. Na daną chwilę świątynia doskonale przywrócona i odrestaurowana, funkcjonuje po początkowym przeznaczaniu i staje się ważnym białoruskim zabytkiem architektury 19-go wieku.

Kobryń

Idącą osobliwością miasta Kobryń pojawia się cerkiew Świętego Nikołaja. Ta cerkiew początkowo została zbudowana w 1750 roku z drzewa. Początkowo kładła się dana świątynia na wsi Nowosiołki, niedaleko od miasta Kobryń. Do przez 1841 rokowi danej świątyni został przekazany na nowe miejsce, gdzie i znajduje się dotychczas. Rządem ze świątynią w mieście Kobryń jest także dzwonnica. W czasy radzieckie w cerkwi był wyposażanym składem. Teraz świątynia przywrócony i pojawia się działającym. W Brzeskim obwodzie Białorusi zachowały się bardzo wiele starych cerkwi drewnianych, do tego każda z nich oddzielnie staje się wartościowym pomnikiem białoruskiej architektury, a wszyscy razem oni zajmują bardzo ważne miejsce w kulturalno-historycznym dziedzictwie kraju. Świątynia Świętego Nikołaja w mieście Kobryń także odnosi się do grona tych cerkwi i dlatego niewątpliwie staje się bardzo ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Kobryń

Jest w mieście Kobryń i jeszcze kilka świątyń. Tak na przykład, cerkiew drewniana Świętych Piotra i Pawła, początkowo została zbudowana w 1864 roku w samym śródmieściu Kobryń. W początku 20-go wieku dana świątynia była przeniesiona na nowe miejsce, bliższa pod względem miejscowego cmentarza na krańcu miasta. Dzisiaj na podwórzu tej cerkwi, przed siebie przód jej, jest także jeszcze jeden nieduży godny uwagi obiekt - grób bliskich krewny Adama Mickiewicza z bardzo pięknym i unikatowym rzeźb. Jeszcze jedną unikatową właściwością cerkwi Świętych Piotra i Pawła w mieście Kobryń pojawia się to, że dana cerkiew bez przerw funkcjonował w czasy radzieckie. Oczywiście zaś świątynia i dzisiaj pojawia się działającym.

Kobryń

Także w mieście Kobryń jest współczesna prawosławna świątynia Narodzenia Chrystusowa, budownictwo którego zostało zaczęte w 2004 roku. Ta świątynia - najbardziej wielka świątynia miasta Kobryń, i najwyższy budynek tego miasta. Jeszcze jedna cerkiew miasta Kobryń rozmieszczona na jednym z miejscowych cmentarzy i poświęcona w dumę Świętego Gieorgija. Dana świątynia została zbudowana w 1889 roku.

Kobryń

Jest w mieście Kobryń i katolicka świątynia. Kościół Wniebowstąpienia Panny Marii został zbudowany tu z kamienia w 1843 roku. Dana świątynia jak i większość świątyń Białorusi, została zamknięta w czasy radzieckie. Jednak, przynajmniej nie przestawiała się i nie była wykorzystywana pod gospodarcze potrzeby, jak liczny inne świątynie, a po prostu stała pusta. Na daną chwilę kościół w mieście Kobryń jest wyremontowany po długim opustoszeniu i znowu pojawia się działającym.

Kobryń

Idącą osobliwością miasta Kobryń pojawia się willa, którą posiadał, i w którym w prądzie krótkich okresów mieszkał Suworow. Początkowo ta willa została zbudowana w końcu 18-go wieku. Jednak oryginalny budynek spalił się w przebiegu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tym nie mniej, do 1948 rokowi dany budynek został przywrócony zgodnie z historycznym wyglądem na oryginalnym fundamencie, po czym w nim rozmieściło się wojenno-historyczne muzeum imienia Suworowa, który otwarty dla interesantów i w nasz czas.

Kobryń

Oprócz willi w mieście Kobryń zachowały się jeszcze bardzo wiele różnych historycznych budów, kształtujących kilka kwartałów bardzo ciekawego historycznego miejskiego zabudowywania. Historyczne zabudowywanie miasta Kobryń wyodrębnia się wśród analogicznych zespołów architektonicznych w innych miastach Białorusi, naraz po kilku parametrach, po pierwsze, liczny budynki w składzie historycznego miejskiego zabudowywania miasta Kobryń odnoszą się nie tylko do 19-go, ale też nawet do 18-go wiekowi; po drugie budynki odnoszące się do historycznego zabudowywania zachowały się bardzo dobrze; i, po trzecie, oni rozmieszczone bardzo szczelnie. Wszystko to pozwala w pewnych częściach miasta rzeczywiście poczuć oddech przeminąć stuleci. Oprócz tego, w niedawne czasy jedna z ulic w centrum historycznym miasta Kobryń stała się dla pieszych (ulica Suworowa), że podnosi powab tego miasta w oczach turystów. Do słowa, właśnie na tej ulicy i rozmieszczona willa Suworowa.

Kobryń

Kobryń

Kobryń

Wśród historycznych budów miasta Kobryń na poszczególnej wzmianki zasługują także idące nieduże ale ciekawe i godne uwagi osobliwości. W-pierwszych, budynek byłej pocztowej stacji, zbudowany w 1846 roku, a w nasz czas używany pod produkcję.

Kobryń

W-drugich, ruiny synagogi zbudowanej w 18-ym wieku, i stanąć w czas Drugi Wojny Światowej centrum miejscowego getta. Do wojny prawie dwie trzecie części ludności miasta Kobryń tworzyli Żydzi. Częściowo dlatego, dana synagoga była jednej z największych, najpiękniejszych i zamożnie ozdobionych w Białorusi. W czasy radzieckie budynek synagogi w mieście Kobryń także była wykorzystywana pod produkcję, a na daną chwilę ono przekazane miejscowej, całkiem nielicznej wspólnocie żydowskiej, która na razie nie znalazła środków na konserwację synagogi dlatego dany budynek kontynuuje walić się.

Kobryń

I wreszcie, po trzecie, budynek byłego więzienia, początkowo zbudowany w 1821 roku. Budynek to końcowe bardzo ciemne, przecież w danym więzieniu zostało przeprowadzone bardzo wiele rozstrzeliwań, jak Niemcami w lata Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, tak i pracownikami NKWD w różny czas. Do słowa, w tym więzieniu przeprowadził pewien czas Napoleon Orda - słynny białoruski artysta, ponieważ go podejrzewali w udziale w powstawaniu 1863-1864 lat. W ciągu czasu swojego pobytu tu on nawet zdążył napisać kilka szkicowań, na których utrwalił więzienne życie (zob. poniżej). Teraz budynek byłego więzienia, znowu a jednak, jest wykorzystywany pod produkcję.

Kobryń

Oprócz wyliczonych, w mieście Kobryń są jeszcze bardzo wiele obiektów, które mogą zainteresować turystów. W-pierwszych, to jeden z najpiękniejszych parków miejskich Białorusi, obejmujący nie tylko piękną roślinność i zbiorniki wodne ale też mnóstwo małych form architektonicznych i rzeźb. Do słowa, dany park nazwany w dumę Suworowa. Oprócz już wspomnianego muzeum, ulicy i parku nazwanych w jego zaszczyt, w mieście Kobryń jest jeszcze i trzy pomniki Suworowa, jeden przód muzeum, inny w parku, i trzeci na ulicach miasta. Dalej, w mieście Kobryń bardzo pięknie urządzane nabrzeże rzeki Muchawiec, przepływającej przez to miasto. Do tego nabrzeża bardzo miło przespacerować się. A jeszcze w mieście Kobryń można spotkać bardzo wiele pomników wyświęconych różnym historycznym wydarzeniom i osobowościom a także legendom i baśniowym postaciom. Najsłynniejsze wśród tych pomników, to: pomnik założycieli miasta, rozmieszczony na dla pieszych ulicy; i pomnik w dumę zwycięstwa w wojnie 1812 roku, znajdującej się obok z cerkiew katedralna. Oprócz tego, w mieście Kobryń są także park wodny (w pobliżu zwykłego parku) i lodowa arena (na nabrzeżu), gdzie można bardzo aktywnie odpocząć, popływać w basenach albo pojeździć na konikach.

Kobryń

Kobryń

Kobryń

Kobryń

Kobryń

Kobryń

W ten sposób, miasto Kobryń staje się bardzo pociągającą trasą dla turystów i podróżnych po Białorusi. Jak widać, tu jest bogata infrastruktura turystyczna, mnóstwo ciekawych obiektów i osobliwości. Oprócz tego jak już wspominało się, Kobryń - duże miasto, tu są także kawiarnia, restauracje, hotele, kluby, wszyscy te obiekty są różnych poziomów i kategorii cen, można nawet wybierać. Są tu i wszystkie pozostałe obiekty serwisu niezbędne turystom (bankomaty, sklepy, stacje benzynowe, itp.). W rezultacie, w mieście Kobryń można nader ciekawie, aktywnie i poznawczo spędzić dni wolne.

 

Szkice Napoleona Ordy, Kobryń:

Szkice Napoleona Ordy, Kobryń