Kożangródek

Kożangródek - to wieś w Łuninieckim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Kożangródek pojawia się cerkiew drewniana Świętego Nikołaja, zbudowana w 1818 roku. Po miarkach drewnianych świątyń, cerkiew na wsi Kożangródek posiada nader złożoną i ciekawą architekturę, a także bogate wewnętrznie urządzenie. Stan cerkwi na wsi Kożangródek wystarczająco dobre. Jedyne, co wywołuje obawę (przynajmniej, z wyglądu), tak to, że wieżyczka z kopułą w centralnej części świątyni w sposób istotny przechyliła się na bok dzwonnice, widocznie z powodu zapadania się gruntu pod środkiem świątyni. Jednak, prawdopodobnie można mieć nadzieję, co z konstrukcyjnego punktu widzenia tam wszystko wystarczająco mocno. Zato ten czynnik może być uważać za unikatowy rodzynek świątyni na wsi Kożangródek. Znana z wszystkiego wieża we Włoszech stała się sławnym na cały świat dzięki analogicznej właściwości. Rządem ze świątynią na wsi Kożangródek jest także nieduża współczesna kapliczka.

Kożangródek

Kożangródek

W Brzeskim obwodzie Białorusi zachowały się bardzo wiele starych cerkwi drewnianych, do tego każda z nich oddzielnie staje się wartościowym pomnikiem białoruskiej architektury, a wszyscy razem oni zajmują bardzo ważne miejsce w kulturalno-historycznym dziedzictwie kraju. Cerkiew na wsi Kożangródek także odnosi się do grona tych świątyń i dlatego niewątpliwie staje się bardzo ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi. We wsi Kożangródek także jest nieduża prawosławna kaplica 19-go wieku, rozmieszczona na miejscowym cmentarzu i ważny pomnik archeologii - stare grodzisko, odnoszące się do okresu wczesnego żelaznego wieku, które toże mogą być ciekawi pewnym turystom.

Kożangródek

Kożangródek

Kożangródek