Florianów - to wieś w Lachowickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Florianów pojawia się były dwór. W skład folwarcznego kompleksu na wsi Florianów oprócz folwarcznego domu, wchodzi także nieduży fragment parku i jedna budowa gospodarczego przeznaczenia. Folwarczny dom na wsi Florianów został zbudowany w drugiej połowie 19-go wieku, prawdopodobnie w 1870 roku. Dany dwór posiada nieco niezwykłą i bardzo pozostającą w pamięci powierzchowność. Sprawa w tym, co zasadnicza część budynku drewniana, ale jeden fasad wykonany z cegły, przy czym w gwałtownie odznaczającym się od pozostałego budynku stylu.

Florianów

W czasy radzieckie budynek dworu na wsi Florianów należał do miejscowego przedsiębiorstwa rolnego. W gospodarstwie rozmieszczało się rządzenie tej organizacji, przeprowadzały się zebrania i nawet niewielkie imprezy kulturalne. Część dworu do tego była wykorzystywana i pod gospodarcze potrzeby. W poradziecki czas budynek częściowo został rzucony, chociaż w nim i kładł się formalnie "Klub twórczości naukowej i technicznej Weteranów". W niedawne czasy budynek dworu na wsi Florianów został przekazany we własność prywatną. Nowi właściciele przedsiębiorą próby odrestaurować ten dwór i organizować tu muzeum i dom odpoczynku. Już teraz tu czasami przechodzą niewielkie imprezy kulturalne, na przykład, wieczory literackie.

Florianów

Na daną chwilę dwór na wsi Florianów znajduje się w mocnym i niezawodnym stanie. Eksterier folwarcznego domu prawie w całości odpowiada swojemu oryginalnemu historycznemu stanowi. A oto od oryginalnych wnętrz, niestety, zachował się tylko jeden kominek. W niedużym parku rozmieszczone nieco pamiątkowych płyt a także dąb, posadzony Eliza Orzeszkowa, która odpoczywała tu w 1908 i 1909 latach. W jeden z swoich przyjazdów na wieś Florianów ona i posadziła ten dąb, na znak tego, co jej tu bardzo podobało się. Dwór na wsi Florianów staje się ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i godną uwagi osobliwością Białorusi.

Florianów

Florianów

Florianów

Florianów

Florianów

Florianów