Nacza (wcześniej Nacz Bryndzowska) - to duża wieś w Lachowickim powiecie, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością oraz główna atrakcją wsi Nacza pojawia się były dwór. W skład folwarcznego kompleksu na wsi Nacza wchodzą folwarczny dom, dodatkowy służbowy korpus, fragmenty parku i mały zbiornik wodny, który na tyle rzucany, że teraz przypomina szybciej małe bagienko. Dwór we wsi Nacza, który można również określić jako mały pałac, został zbudowany w latach 1810-1815 w stylu późnego klasycyzmu. Ten pałac jest stosunkowo piękny i wart uwagi. Dokładnie sto lat po swojej budowie, w latach 1910-1915, pałac we wsi Nacza został znacznie przebudowany i rozszerzony. Dwór bezpiecznie przetrwał obie wojny światowe. W drugiej połowie XX wieku, w czasach radzieckich, w pałacu znajdowała się fabryka octu. Obecnie dwór we wsi Nacza jest pusty.

Nacza

Służbowy korpus także został wzniesiony w 19-ym wieku. Folwarczny dom na wsi Nacza zachował się wystarczająco nieźle, a oto służbowy korpus znajduje się w słabej kondycji, u niego już runął dach. Naprawa i konserwacja danych budynków, widocznie nie planuje się. Park na wsi Nacza wcześniej był nader ciekawy i niezwykły, w nim było rozmieszczone mnóstwo pamiętnych głazów narzutowych, kamiennych kompozycji, stolików, ławeczek, zacienionych alejek i innego. Jednak na daną chwilę wszystko to rozsypało się i zarosło, ślady dawnego piękna rozróżnić już bardzo skomplikowanie, nawet przy dużym życzeniu i wysiłku. Teraz park na wsi Nacza to proste nieduży kącik nader pięknej przyrody, który, oczywiście, wszystko jedno przyjemnie odwiedzić. Folwarczny zespół i dwór na wsi Nacza staje się ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością, godną uwagi osobliwością i atrakcją Białorusi.

Nacza

Nacza

Nacza

Nacza

Nacza