Nacza

Nacza (wcześniej Nacz Bryndzowska) - to wieś w Lachowickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Nacza pojawia się były dwór. W skład folwarcznego kompleksu na wsi Nacza wchodzą folwarczny dom, dodatkowy służbowy korpus, fragmenty parku i mały zbiornik wodny, który na tyle rzucany, co teraz przypomina szybciej bagienko. Folwarczny dom na wsi Nacza został zbudowany w 1815 roku. On stosunkowo piękny i godny uwagi. Służbowy korpus także został wzniesiony w 19-ym wieku. Folwarczny dom na wsi Nacza zachował się wystarczająco nieźle, a oto służbowy korpus znajduje się w słabej kondycji, u niego już runął dach. Naprawa i konserwacja danych budynków, widocznie nie planuje się. Park na wsi Nacza wcześniej był nader ciekawy i niezwykły, w nim było rozmieszczonym mnóstwem pamiętnych głazów narzutowych, kamiennych kompozycji, stolików, ławeczek, zacienionych alejek i innego. Jednak na daną chwilę wszystko to rozsypało się i zarosło, ślady dawnego piękna rozróżnić już bardzo skomplikowanie przy dużym życzeniu. Teraz park na wsi Nacza to proste nieduży kącik nader pięknej przyrody, w którym, oczywiście wszystko jedno przyjemnie odwiedzić. Folwarczny zespół na wsi Nacza staje się ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i godną uwagi osobliwością Białorusi.

Nacza

Nacza