Niedźwiedzicze - to wieś w Lachowickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Niedźwiedzicze pojawia się kościół Świętych Piotra i Pawła, zbudowany w 1908 roku. Dany kościół, jak widać, niezbyt stary, jednak on posiada nader piękny i pozostający w pamięci wygląd zewnętrzny. Do kościoła także odnosi się nieduży na wpół zniszczony budynek gospodarczego przeznaczenia, początkowo zbudowany w początku 20-go wieku. Kościół na wsi Niedźwiedzicze staje się zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Niedźwiedzicze

Niedźwiedzicze

Niedźwiedzicze

Niedźwiedzicze

Oprócz kościoła na wsi Niedźwiedzicze są i inne nieduże osobliwości a mianowicie drewniany wodny młyn, zbudowany w końcu 19-go wieku; nieduża katolicka kapliczka, zbudowana w drugi połowie 19-go wieku, w związku z zniesieniem pańszczyźnianego prawa; a także nader godny uwagi drewniany budynek byłej szkoły, zbudowany w początku 20-go wieku. Tak więc, na wsi Niedźwiedzicze jest cały niewielki kompleks ciekawych historycznych budów i turystycznych osobliwości, dlatego turystom i podróżnym być może nader ciekawie przeprowadzić tu pewien czas.

Niedźwiedzicze

Niedźwiedzicze

Niedźwiedzicze