Ostrów

Ostrów - to wieś w Lachowickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Ostrów pojawia się cerkiew drewniana Świętych Piotra i Pawła, zbudowana w 1910 roku. I chociaż dana cerkiew niezbyt stara, niemniej jednak po miarkach drewnianych świątyń ona bardzo duża, piękna i zamożnie ozdobiona. Dlatego cerkiew na wsi Ostrów staje się bardzo ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi. W wsi Ostrów także zachowały się ruiny kilku gospodarczych budów, odnoszących się do dworu wcześniej kładącego się tu.

Ostrów

Ostrów