Chocisław - to wieś w Małoryckim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Chocisław pojawia się stara drewniana Spaso-Prieobrażenskaja cerkiew, zbudowana w 1799 roku. Sądząc po wszystkim w 1867 roku cerkiew znacznie została przebudowana: od strony głównej fasady do niej była dobudowaną kruchtą i dzwonnicą. W sumie wyszła świątynia z wystarczająco ciekawą i niezwykłą architekturą.

Chocisław

Dodatkową unikatową architektoniczną właściwością cerkwi na wsi Chocisław pojawia się to, co dwie nieduże wieżyczki, ozdabiające główna fasada świątyni, obrócone pod określonym kątem do siebie nawzajem i do płaszczyzny samej fasady. Taka właściwość bardzo rzadko spotyka się wśród białoruskich świątyń, szczególnie drewnianych. Ten fakt dodaje cerkwi na wsi Chocisław wartość dodatkową. Tym nie mniej, w 1963 roku budynek świątyni został wyposażony w nowe urządzenia i najpierw był wykorzystywany jako magazyn zboża, potem został rzucony. W 1990 roku świątynia na wsi Chocisław została zwrócona wierzącym w na wpół zniszczonym stanie. Konserwacja skończyła się tylko w 1998 roku.

Chocisław

Na dzisiejszy dzień cerkiew na wsi Chocisław znajduje się w dobrym stanie. W Brzeskim obwodzie Białorusi zachowały się bardzo wiele starych cerkwi drewnianych, do tego każda z nich oddzielnie staje się wartościowym pomnikiem białoruskiej architektury, a wszyscy razem oni zajmują bardzo ważne miejsce w kulturalno-historycznym dziedzictwie kraju. Cerkiew na wsi Chocisław także odnosi się do grona tych świątyń i dlatego niewątpliwie staje się bardzo ciekawym zabytkiem architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi. We wsi Chocisław także jest nieduża współczesna prawosławna kaplica, rozmieszczona na miejscowym cmentarzu, która również być może ciekawa pewnym turystom.

Chocisław