Łohiszyn - to miasto w Pińskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. W mieście Łohiszyn można spotkać ledwo nie wzorowy i bardzo typowy dla Białorusi zespół architektoniczny - kościół i cerkiew rozmieszczone przez rząd na jednym placu w części historycznej miasta. Taka sytuacja bardzo właściwa dla małych miast i wsi Białorusi, i, w pewnym sensie, właśnie takie zespoły architektoniczne w części historycznej białoruskich miast można nawet uważać za wizytową kartkę kraje i jego widoczną różnicą między sąsiadami. Sprawa w tym, że podobna sytuacja na regularnej podstawie można spotkać tylko w Białorusi.

Oczywiście, w innych krajach też można znaleźć świątynie różnych chrześcijańskich konfesji rozlokowane przez rząd, ale w Białorusi - to narodowy trend, który bardzo dobrze odbija historię i mentalność naszego narodu. Przecież właśnie w Białorusi w ciągu oto węższe od wielu wieków, pokojowe i zgodne żyją, sąsiadują i współpracują przedstawiciele dwóch podstawowych chrześcijańskich konfesji. W Białorusi żreć wiele miast i wsie, gdzie podobne zespoły architektoniczne, włączające kościół i cerkiew, nie zachowali się chociaż historycznie tam byli. Tym bardziej cenne wszystkie pozostałe, przeżyły się podobne przykłady, w tej liczbie kościół i cerkiew w mieście Łohiszyn, ponieważ oni już nie po prostu zabytki architektury lecz elementy narodowej historycznej i kulturalnej samoistności Białorusinów.

A więc, jednej z podstawowych osobliwości miasta Łohiszyn pojawia się katolicki kościół Świętych Piotra i Pawła. Ta świątynia została zbudowana w neogotyckim stylu w 1909 roku. Świątynia niezbyt duża, ale posiada nader pozostającą w pamięci powierzchowność. Na dzisiejszy dzień kościół w mieście Łohiszyn znajduje się w znakomitej kondycji i staje się ważnymi zabytkami architektury początku 20-go wieku, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi. Także trzeba wspomnieć, co w kościele w mieście Łohiszyn jest przechowywana jedna z najbardziej wiele cenionych katolickich ikon Białorusi, a mianowicie ikona Matki Bożej, która posiada poszczególną nazwę: "Królowej Polesia". Po tej przyczynie kościół w mieście Łohiszyn także ma status diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej.

Łohiszyn

Łohiszyn

Łohiszyn

Inną osobliwością miasta Łohiszyn pojawia się prawosławna cerkiew Przemienienia Pańskiego. Dana świątynia została zbudowana w drugi połowie 19-go wieku w retrospektywno-rosyjskim stylu. Na dzisiejszy dzień cerkiew w mieście Łohiszyn znajduje się w bardzo dobrym stanie i działa. Ta świątynia także staje się ciekawymi zabytkami architektury i kulturalno-historyczną wartością Białorusi.

Łohiszyn

Łohiszyn

Łohiszyn

W mieście Łohiszyn są jeszcze kilka niewielkich historycznych budów, które rozmieszczone na tym zaś place, co i świątynie opisane wyżej. Te budowy nieźle uzupełniają zespół architektoniczny części historycznej miasta. Na szczególnej wzmianki zasługuje prawosławna kaplica, rozmieszczona między kościołem a cerkiew. Dana kaplica jak i cerkiew, do której ona i odnosi się, została zbudowana w 19-ym wieku. Pozostałe historyczne budowy miasta Łohiszyn zostali wzniesieni w początku 20-go wieku, i mogą zostać zaliczonymi szeregowe zabudowywanie miasta.

Łohiszyn

Łohiszyn

Łohiszyn

Łohiszyn

Łohiszyn

Łohiszyn