Pińkowicze

Pińkowicze - to wieś w Pińskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Wieś Pińkowicze być może ciekawa dla turystów i podróżnych po Białorusi w zasadzie po tej przyczynie, że ona ściśle przylega do miasta Pińsk, i faktycznie staje się jego ciągiem dalszym, a dlatego, oglądając liczne osobliwości Pińsku, można lekko i wygodnie wpaść i na wieś Pińkowicze. A spojrzeć tu jednak jest na co.

A więc, podstawową osobliwością wsi Pińkowicze pojawia się drewniana Pokrowska cerkiew, zbudowana w 1830 roku. Terytorium naokoło cerkwi bardzo dobrze urządzane. Także, obok cerkwi na wsi Pińkowicze jest źródło ze Świętą Wodą. No lecz sama cerkiew na dzisiejszy dzień znajduje się w znakomitej kondycji i staje się ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Inną ciekawą osobliwością wsi Pińkowicze pojawia się literacko-etnograficzne muzeum imienia Jakuba Kołasa. Dane muzeum rozmieszczone w przywróconym budynku byłej szkoły, początkowo zbudowanej w końcu 19-go wieku. W tej szkole w 1904-1906 latach żył i pracował jako nauczyciel Jakub Kołas. Na dzisiejszy dzień ekspozycja muzeum obejmuje pewne materiały powiązane z pobytem Jakuba Kołasa na wsi Pińkowicze i wspomnienia miejscowych mieszkańców o nim. Także muzeum nieźle pooddaje chłopskie życie początku 20-go wieku, i być może ciekawy jeszcze i z tego punktu widzenia. No i wreszcie, w muzeum także jest ekspozycja poświęcona historii i stanowi współczesnemu samej wsi Pińkowicze.

Pińkowicze