Pińsk

Pińsk - to duże miasto Brzeskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Pińskiego powiatu. W mieście Pińsk zachowało się nieco bardzo ważnych kulturalno-historycznych i zabytków architektury i osobliwości Białorusi. Wszyscy razem oni kształtują bardzo pociągającą turystyczną atmosferę, dlatego miasto Pińsk staje się nader ciekawym kierunkiem dla turystów i podróżnych po Białorusi.

Jedną z podstawowych osobliwości miasta Pińsk staje się korpus byłego kolegium jezuitów, albo, bardziej po prostu mówiąc, klasztoru jezuitów. W skład danego klasztoru, oprócz ogromnego mieszkalnego i jednocześnie administracyjnego korpusu, który i zachował się do naszych dni, wcześniej wchodził także jeszcze bardziej majestatyczny kościół (1635 roku budowy). Do żalu z powodu, ta świątynia silnie ucierpiała w czas Drugi Wojny Światowej, i w czasy radzieckie do reszty został rozebrany w wejściu urządzenia centralnej części miasta Pińsk. Zachujący się klasztorny korpus początkowo został zbudowany w 1648 roku, i malowniczo rozmieszczony nad brzegiem rzeki. Taki uczczony wiek dodaje tym zabytkom architektury szczególną wartość.

Na daną chwilę korpus byłego kolegium jezuitów w mieście Pińsk znajduje się w znakomitej kondycji, i bardzo robi wrażenie swoimi skalami i wielkości. W budynku byłego klasztoru teraz kładą się wiele różnych społecznych i państwowych organizacji. Można tylko próbować przedstawić o ile kiedyś wstrząsał wyobraźnią stracony kościół czy, którym był ledwo nie o drugiej razu większy od sąsiedniego korpusu klasztoru (zob. fotka w najbardziej dolnej części strony). Tym nie mniej, nawet jeden tylko zachujący się korpus kolegium staje się ważną osobliwością, kulturalno-historyczną wartością i zabytkami architektury Białorusi.

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Idącą bardzo ważną osobliwością miasta Pińsk staje się kompleks budynków byłego katolickiego klasztoru franciszkanów, także pięknie rozciągnąć się nad rzeką, i zajmującego cały kwartał miasta. Dany klasztor został założony w mieście Pińsk w dalekim 1396 rokowi. W skład klasztornego kompleksu wchodzą: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w 1730 roku w miejscu bardziej starej świątyni 16-go wieku, z włączaniem w kładzenie nowej świątyni zachujących się fragmentów starej świątyni; dzwonnica, zbudowana w 1817 roku; mieszkalne korpusu, zbudowane w 1769 roku. Dane klasztorne korpus tworzą bardzo przytulne i godne uwagi dziedzińce wewnętrzne.

Na dzisiejszy dzień wszystkie budynki danego architektonicznego kompleksu znajdują się w znakomitej kondycji. W klasztornych korpusach teraz rozmieszcza się najwyższe seminarium duchowne, które staje się podstawową katolicką szkołą w całej Białorusi. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w mieście Pińsk także funkcjonuje i staje się główną świątynią całej Pińskiej diecezji, która włącza w siebie całą Brzeską i Homelską obwody, w ten sposób, dany kościół - katedralny. Ta świątynia także ma status bazylika mniejsza. Taki honorowy status w Białorusi ma, oprócz kościoła w Pińsku, dosłownie dopiero kilka świątyń. Przypomnimy, co status bazylika większa oznacza, że pewna świątynia znajduje się w bezpośredniej jurysdykcji Papieża. Takich świątyń w całym świecie wszystkiego sześć. To znaczy, że tytuł "Bazylika Mniejsza" to najwyższy tytuł, który być może w zasadzie przywłaszczony jakiemukolwiek białoruskiemu kościołowi. Tak więc, kompleks budynków byłego klasztoru w mieście Pińsk staje się bardzo wartościowymi zabytkami architektury i osobliwością Białorusi.

Jeszcze jednej godnej uwagi ze względu na właściwość kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w mieście Pińsk pojawia się to, że ta świątynia nie zamykała się w czasy radzieckie. Także, z tą świątynią ciasno związane imię kardynała Kazimierz Świątek (1914-2011) - pierwszego białoruskiego kardynała najnowszego czasu i jedynego w 20-ym wieku. Po powrocie ze stalinowskich obozów na środku 50-ch lat 20-go wieku niezmiennie służył w tym Pińskim kościele bardziej niż 50 lat. Ten człowiek zagrał kluczową rolę w przywróceniu struktur katolickiego kościoła w Białorusi w końcu 20-go wieku a także długi czas stawał na czele go. Był głównym inicjatorem odrodzenia Pińskiego seminarium w 2001 roku i liczny innych świątyń. Tu zaś, w Pińskim kościele, on i pochowany, a przez jego imię dzisiaj nazwana jedna z Pińskich ulic przyłączająca się do klasztoru.

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Jednak lista osobliwości miasta Pińsk bynajmniej nie sprowadza się do wspomnianych klasztorów. I zanim przechodzić, do opisu innych osobliwości Pińsk, trzeba naraz zaś wspomnieć jeszcze o jednym kościele, żeby na nim i zamknąć temat katolickiego dziedzictwa tego miasta. A więc, w Pińsk jest jeszcze jeden bardzo godna uwagi katolicka świątynia - kościół Świętego Karol Boromeusz. Ta świątynia została zbudowana w 1782 roku. Dany kościół całkiem nieduży, ale do tego go powierzchowność razi swojej monumentalności i na długo odkłada się w pamięci turystów i podróżnych. W nasz czas w doskonale odrestaurowanym budynku tej świątyni rozmieszcza się sala koncertowa.

Pińsk

Kontynuujemy opis chrześcijańskiego dziedzictwa miasta Pińsk. Idącą osobliwością tego miasta staje się kompleks budynków byłego katolickiego klasztoru Bernardynów. Dany klasztor został założony w Pińsk w 1705 roku. W skład danego kompleksu wchodzą: centralna świątynia, która została zbudowana w 1787 roku w charakterze kościoła; brama-kołokolnia, zbudowana w końcu 19-go wieku; mieszkalny korpus, zbudowany w 1828 roku. W 1830-ch latach, po klęsce odpowiedniego powstawania, kompleks budynków tego klasztoru został przekazany kościołowi prawosławnemu. Wtedy zaś centralna świątynia tego kompleksu nieco została przebudowana i wyposażony w nowe urządzenia pod cerkiew prawosławny. Dzisiaj to prawosławny sobór katedralny Świętej Warwary. Dany sobór i inne budynki wchodzące w skład architektonicznego kompleksu byłego klasztoru w mieście Pińsk w nasz czas znajduje się w znakomitej kondycji, i stają się ważnymi zabytkami architektury, kulturalno-historycznymi wartościami i osobliwościami Białorusi.

Pińsk

Także w mieście Pińsk są jeszcze kilka współczesnych prawosławnych świątyń. Te świątynie oczywiście jeszcze nie zdobyły statusu kulturalno-historycznych wartości ale już teraz dzięki swojej bogatej architekturze i statusowi mogą być ciekawi dla określonego koła turystów i podróżnych po Białorusi. Koniecznie trzeba zaznaczyć, co jeden z tych współczesnych świątyń (idąca fotka) odnosi się do działającego prawosławnego kobiecego klasztoru, który po raz pierwszy został założony w mieście Pińsk w 1521 roku. Na dzisiejszy dzień to w całości z zera odtworzony klasztor we współczesnych budynkach, jednak jak widzimy, on ma bogatą historię i wiekowe tradycje.

Pińsk

Pińsk

Dalej przechodzimy od chrześcijańskich świątyń do opisu świeckich zabytków architektury i osobliwości miasta Pińsk. Pierwszej, najpiękniejszej i pozostającej w pamięci taką osobliwością staje się nieduży pałac. Dany pałac został zbudowany w mieście Pińsk w 1790 roku, i rozmieścił się niedaleko od rzeki. To bardzo malownicze, zamożnie dekorowany i lakoniczny budynek, niewątpliwie, zasługuje szczególnej uwagi od strony turystów i podróżnych po Białorusi. Dzisiaj w budynku pałacu kładą się różne społeczne organizacje a sam pałac znajduje się w znakomitej kondycji.

Pińsk

Pińsk

Jeszcze jedną osobliwością miasta Pińsk, zasługująca na szczególnej wzmianki, pojawia się nieduży dom drewniany, zbudowany w 1900 roku. Niezwykłość właśnie tego budynku polega w tym, co tu w 1912-1915 przeżywał Jakub Kołas - słynny białoruski pisarz, poeta i tłumacz, jeden z klasyków i twórców nowej białoruskiej literatury, działacz społeczny, ludowy poeta Białorusi, akademik.

Pińsk

Oprócz węższy od wyliczonych, w mieście Pińsk są jeszcze bardzo wiele różnych zabytków architektury i historycznych budynków. Większość z nich odnoszą się na koniec 19-go wieku - początkowi 20-go, ale spotykają się i starsze od budynku, odnoszące się nawet do 18-mu wiekowi. Wszyscy te budynki można scharakteryzować jak historyczne miejskie szeregowe zabudowywanie. Wśród tych niedużych osobliwości miasta Pińsk są: byłe administracyjne i budynki mieszkalne, banki, kina, synagogi, gospodarstwa, szkoły, produkcyjne budynki i liczny inne. Większość z tych budynków dzisiaj znajdują się w dobrym stanie, i wykonują różne pożyteczne funkcje. W pewnych z ich nawet rozmieszczone różne obiekty infrastruktury turystycznej, na przykład, restauracje, inne - i dzisiaj zostają mieszkalnymi albo budynkami biurowymi.

Szeregowe historyczne zabudowywanie miasta Pińsk jak już zostało powiedziane, zachowała się w dużej objętości. Większość budynków odnoszących się do niej, rozmieszczona, naturalnie, w centrum historycznym miasta, tam zaś gdzie i kluczowe osobliwości miasta Pińsk, i bardzo dobrze uzupełnia ich i tworzy nader przyjemną turystyczną atmosferę. Przez historyczne zabudowywanie zajęte nieco szerokich kwartałów miasta. Jednak, niestety, historyczne zabudowywanie miasta Pińsk przeplata się z współczesnymi budowami, dlatego efektu pełnego zanurzania za dawnych czasów tu nie daje się zauważyć. Także trzeba koniecznie wspomnieć, co od kolegium do katedralnego kościoła (opisanych w samym początku), na obszarze najbardziej wiele nasyconych historycznych zabudowywań, w mieście Pińsk organizowana ulica dla pieszych, która także dodaje miastu turystycznego powabu.

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

No i wreszcie, opisując turystyczną atmosferę miasta Pińsk nie można nie wspomnieć o tym, co samo miasto, a w szczególności, jego centrum historyczne z dużą ilością już opisanych osobliwości, rozciągnął się wzdłuż rzeki Pina, przed siebie w tym miejscu, gdzie ta rzeka wpada w rzekę Prypeć. Obie te rzeki w tym miejscu już wystarczy pełnowodne, i razem ze starym korytem Piny, oni tworzą tu cztery promieniowy zakręt. I wszystko to proste w centrum Pińsk. Takim czynem, tu przez samą przyrodę stworzony jeszcze i bardzo nadzwyczajny i zaczarowujący obraz. Takie pomyślne połączenie naturalnego piękna i architektonicznego przepychu pewnych osobliwości Pińsk, może tylko cieszyć turystów. Do temu także trzeba dodać, co nabrzeże Piny w Pińsk nieźle urządzana, tu jest nieduży park, gdzie jako lato działają atrakcje i różne boiska, a po samym rzekom przepływają wiele transportów rzecznych, na który też być może bardzo ciekawie spojrzeć.

Także, jeszcze raz wspomnimy, co Pińsk - to wystarczające duże miasto. Tu jest cała niezbędna turystom i podróżnym infrastruktura, w szczególności: kawiarnia, restauracje, hotele, banki, biura operatorów, zaopatrzenie (samochodu) w paliwo, upominkowe ławki, bankomaty, apteki, oddziały poczty i milicji, szpitale i tak dalej. No i w charakterze niedużego bonusu, zaznaczymy, co w mieście Pińsk jest całkiem niezwykły zwyczajnemu Białorusinowi budynek - pływający rzeczny dworzec (idące dwie fotki). Ten dworzec drewniany, zbudowany w pierwszej połowie 20-go wieku i posiada bardzo pozostającą w pamięci powierzchowność.

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

Pińsk

 

Szkice Napoleona Ordy, Pińsk:

Szkice Napoleona Ordy, Pińsk

 

Pińsk na starych zdjęciach:

Pińsk na starych zdjęciach

Pińsk na starych zdjęciach

Pińsk na starych zdjęciach

Pińsk na starych zdjęciach

Pińsk na starych zdjęciach