Pohost-Zahorodzki

Pohost-Zahorodzki - to wieś w Pińskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. W wsi Pohost-Zahorodzki jest w sumie jedna nieduża architektoniczna osobliwość. Mowa idzie o cerkwi Świętych Cyryla i Metodego. Dana świątynia została zbudowana na wsi Pohost-Zahorodzki w 1779 roku. Początkowo znajdował się do dyspozycji kościoła katolickiego i był kościołem. Po klęsce powstawania 1863 roku świątynia została przekazana kościołowi prawosławnemu. W międzywojenny okres, kiedy wieś Pohost-Zahorodzki wchodziła w skład Polski, świątynia znowu została przekazana Katolikom. Po zakończeniu Drugi Wojny Światowej znowu został oddany Prawosławnym. Świątynia na wsi Pohost-Zahorodzki w sposób istotny został przebudowany w końcu 19-go wieku. Na dzisiejszy dzień dana cerkiew znajduje się w znakomitej kondycji i staje się ciekawymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.