Zapole

Zapole - to wieś w Pińskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Wieś Zapole być może ciekawa dla turystów i podróżnych po Białorusi w zasadzie po tej przyczynie, że ona ściśle przylega do miasta Pińsk, i faktycznie staje się jego ciągiem dalszym, a dlatego, oglądając liczne osobliwości Pińsku, można lekko i wygodnie wpaść i na wieś Zapole.

A w tej wsi akurat zachowało się bardzo godny uwagi i piękny dwór. Folwarczny kompleks na wsi Zapole został założony w 18-ym wieku, jednak dwór, który zachował się do naszych czasów, został zbudowany w 1920-ch latach. Oprócz folwarcznego domu, na wsi Zapole bardziej całkiem na folwarczny kompleks nic nie zachowało się. Na dzisiejszy dzień dany folwarczny dom znajduje się w niedostatecznym stanie. Oprócz tego, budynek dworku na wsi Zapole jest wykorzystywany w charakterze wielopokojowego domu mieszkalnego. Dlatego, na daną chwilę, dwór na wsi Zapole nie staje się turystycznym obiektem, chociaż, oczywiście, zostaje ważną kulturalno-historyczną wartością i zabytkami architektury. Kontynuuje posiadanie nadziei, że kiedyś, tu będzie organizowanym muzeum, restauracja, hotel albo nieduże centrum rozrywki, na przykład, z bilardem albo sauną. W tym przypadku, dwór na wsi Zapole stanie jednym z lepszych miejsc do podmiejskiego odpoczynku dnia wolnego od pracy dla mieszkańców Pińsk.

Zapole