Prużana - to duże miasto Brzeskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Prużańskiego powiatu. W mieście Prużana zachowały się kilka ciekawych zabytków architektury i osobliwości. Do ich liczby przede wszystkim odnoszą się gospodarstwo, kościół, prawosławny sobór i szeregi stoisk. Wszyscy tymi obiektami byli zbudowane w 19-ym wieku. Nie można wyraźnie wyodrębnić jedną z tych architektonicznych osobliwości miasta Prużana jak podstawową. Wszyscy oni po swojemu ważne i bardzo wartościowe.

Zaczniemy opis osobliwości miasta Prużana od gospodarstwa. A więc, folwarczny kompleks został zbudowany w mieście Prużana na środku 19-go wieku. Wtedy włączał w siebie nie tylko sam folwarczny dom, który można nawet scharakteryzować jak nieduży pałac, ale też kilka budów gospodarczego przeznaczenia a także piękny park. Do dzisiejszego dnia doskonale zachowały się folwarczny dom i jeden z bocznych oficyn, odnoszących się do gospodarstwa. Park, malowniczo rozciągnąć się naokoło tych budów, także znajduje się w znakomitej kondycji. Folwarczny dom, park i oficyna w mieście Prużana doskonale zostali odrestaurowani w samym końcu 20-go wieku. Z tych porów w gospodarstwie rozmieszcza się Prużański rejonowe krajoznawcze muzeum. Podstawowa ekspozycja muzeum obejmuje mnóstwo ciekawych eksponatów, w tej liczbie bardzo wartościową starą ikonę 16-go wieku "Wieczerza Pańska". Oprócz manifestacji podstawowej ekspozycji, w muzeum często przeprowadzają się różne czasowe ciekawe wystawy a także przechodzą przez muzyczno-literackie wieczory, wykłady, konferencje naukowe. Folwarczny kompleks w mieście Prużana, niewątpliwie, staje się bardzo ciekawymi zabytkami architektury i osobliwością Białorusi.

Prużana

Prużana

Prużana

Idącą ważną osobliwością miasta Prużana pojawia się kościół Wniebowstąpienia Panny Marii. Dana piękna świątynia została zbudowana w 1883 roku. W czas Pierwszej Wojny Światowej kościół w mieście Prużana silnie ucierpiał. W 1930 roku, kiedy Prużana wchodzili w skład Polski, została przeprowadzona jego kapitalna konserwacja. W 1939 rokowi tu w godności duchownego służył Kazimierz Świątek - przyszły kardynał, pierwszy w najbardziej nowożytnej białoruskiej historii. Po Drugi Wojny Światowej, kościół w mieście Prużana został zamknięty. Ale, w nim był organizowanym nie składem albo spichrzem jak to zwykłe bywało z kościołami do radzieckiej epoki, lecz Dom Kultury. To też godna uwagi tyczka w historii tej świątyni. Jednak, wystrój wewnętrzny kościoła wszystko jedno było niszczone. Świątynia została zwrócona wierzącym w 1993 rokowi. Po tym przypadku, w ciągu roku zanim został kardynałem, tutaj znów wrócił na razie jeszcze arcybiskup Kazimierz Świątek i odpracował tu uroczystą służbę. Z podziałką konserwacja kościoła została zakończona tylko w 1998 roku. Teraz ta świątynia w mieście Prużana kontynuuje funkcjonować i znajduje się w znakomitej kondycji.

Prużana

Prużana

Jeszcze jedną ważną osobliwością miasta Prużana pojawia się Sobór Świętego Aleksandra Newskiego. Ta piękna i majestatyczna świątynia została zbudowana w 1866 roku. Rozmieścił się ten sobór obok z centralnej (historycznie - handlowej) placem miasta Prużana. W czasy radzieckie ta świątynia nie zamykała się. W czas teraźniejszy świątynia także kontynuuje funkcjonować. Jego stan - doskonałe. W soborze w mieście Prużana jest przechowywany naraz nieco bardzo wartościowych chrześcijańskich świątyń. W-pierwszych, to Prużańska (Płacząca) ikona Matki Boskiej, będąca uważana za cudowną. W-drugich, to cząstki relikwii Aleksandra Newskiego. No i wreszcie, tutaj po pożarze i pełnym zniszczenia innej starej cerkwi drewnianej mieście Prużana, była przeniesioną jedyną ocaleć wtedy ikoną Matki Boskiej, która teraz wprasza się "Przeciwpożarowe", i także czci się jak cudowna (pożar zdarzył się w końcu 20-go wieku). Dzisiaj sobór w mieście Prużana staje się ważnymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Prużana

Prużana

Do chrześcijańskiego dziedzictwa miasta Prużana można także odchylić kilka kaplic, rozmieścić się na miejscowych cmentarzach. Pierwsza z nich, katolicka (z lewej strony), została zbudowana w 1852 roku. Druga, prawosławna (w centrum), została zbudowana w końcu 20-go wieku, w miejscu spalić się cerkwi, o której wspominało się wcześniej. I, wreszcie, trzecia - to kaplica-grobowiec, zbudowany w początku 20-go wieku (na fotkę z prawej strony).

Prużana

Jeszcze jednej bardzo ciekawą, unikatową i godną uwagi osobliwością miasta Prużana pojawiają się szeregi stoisk. Ten budynek został zbudowany tu w drugi połowie 19-go wieku. Rozmieściło się obok soboru na centralnym placu miasta Prużana, i ma nader typowy dla budynków takiego przeznaczenia wygląd. Osobliwości takiego typu zachowało się w Białorusi bardzo mało. Przy tym szeregi stoisk stają się bardzo niezwykłym, pięknym i pozostającym w pamięci budynkiem. Dlatego każdy budynek, który odnosi się do tego typu historycznych zabytków architektury stanowi szczególne zainteresowanie i wartość dla turystów i podróżnych po Białorusi. A szeregi stoisk w mieście Prużana zachowali się po prostu doskonale, i po nich można stanowić dobre wrażenie o tym jak wyglądały podobne budowy w innych miastach Białorusi. Podobne szeregi stoisk w 19-ym wieku nader zostali rozszerzeni, ale do naszych dni zachowały się dosłownie jednostkowe egzemplarze.

Prużana

Prużana

Oprócz już wyliczonych centralnych osobliwości miasta Prużana tu także są kilka kamiennych i drewnianych budynków, które zostały zbudowane w 19-ym - początku 20-go wiekach. Liczny z tych budynków doślij do naszego czasu w dobrym stanie, i dzisiaj zestawiają kilka kwartałów bardzo niezwykłego i pociągającego historycznego szeregowego zabudowywania miasta. Dane nieduże osobliwości geograficznie rozmieszczone akurat między podstawowymi osobliwościami miasta Prużana i doskonale uzupełniają nie najgorszą turystyczną atmosferę tych miejsc. Oprócz tego, trzeba także jeszcze raz wspomnieć, co Prużana - duże miasto, tu jest cała niezbędna turystom infrastruktura, w szczególności tu znajdą się mnóstwo sklepów, hotelu, stacje benzynowe, kawiarni i restauracje, banki, poczta. apteki i wszystko pozostałe.

Prużana

Prużana

Prużana

Prużana

 

Szkice Napoleona Ordy, Prużana:

Szkice Napoleona Ordy, Prużana