Dawidgródek

Dawidgródek - to małe miasto w Stolińskim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową architektoniczną osobliwością Dawidgródek staje się cerkiew drewniana Świętego Jerzego, zbudowana w drugi połowie 17-go wieku i nieco przebudowana w 1724 roku. W zewnętrznym i wewnętrznym wystroju danej świątyni nie ma żadnych złożonych architektonicznych elementów, wszyscy wykonane wystarczająco po prostu i z rezerwą, co nader charakterystycznie do takich starych drewnianych kultowych budów. Na dzisiejszy dzień dana świątynia w Dawidgródek znajduje się w znakomitej kondycji i staje się bardzo ciekawymi zabytkami architektury białoruskiego budownictwa drewnianego, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi. Na przykładzie danej świątyni można spróbować przedstawić jak wyglądały typowe cerkwi drewniane w dalekim 17-ym wieku. Koło cerkwi Świętego Jerzego w Dawidgródek jest także nieduża dzwonnica, zbudowana w 19-ym wieku.

Dawidgródek

Inną osobliwością Dawidgródek staje się cerkiew Kazańskiej ikony Matki Boskiej. Dana świątynia została wzniesiona w Dawidgródek stosunkowo niedawno, w 1913 rokowi. Rządem z cerkiew jest również nieduża kaplica i piękna brama, zbudowane w tym samym roku. Dana piękna świątynia na bieżącą chwilę także znajduje się w znakomitej kondycji i staje się zabytkami architektury i kulturalno-historyczną wartością Białorusi.

Dawidgródek

Dawidgródek

Osobliwą wizytową kartką, symbolem i najbardziej rozpoznawalny obiektem Dawidgródek staje się pomnik księcia Dawidowi - założycielowi Dawidgródek, w zaszczyt którego to miasteczko i otrzymał swoją nazwę. Do innym osobliwościom Dawidgródek wolno także zanieść: po pierwsze, budynek byłego kościoła, początkowego zbudowane w 1936 roku, lecz na daną chwilę przebudowane pod klub; i po drugie nieco innych budów odnoszących się w zasadzie do początku 20-go wieku, na czele z budynkiem byłego sztabu polskiego granicznego batalionu, które można zaliczyć miejskie historyczne zabudowywanie.

Dawidgródek

Dawidgródek

Dawidgródek

Dawidgródek - to jedno z najstarszych osiedlań na terytoria współczesnej Białorusi. Tu jest stare grodzisko albo, inaczej, zamczysko odnoszące się do 12-go wiekowi. Teraz ten archeologiczny pomnik stanowi po prostu nieduże wzgórze charakterystycznej formy. Ale pod niedużą warstwą gruntu tam rzeczywiście ukrywają się reszty starych drewnianych budów i ogrodzeń, glinobitnych piec i brukowanych drzewem ulic.

Dawidgródek