Żuprany

Żuprany - to wieś w Oszmiańskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Żuprany pojawia się kościół Świętych Piotra i Pawła, który został zbudowany w 1875 roku. Kościół ten kosztuje na wyżyny, dlatego on widziany z daleka i go nie da się nie zauważyć przejeżdżając obok wsi Żuprany, która rozmieszczona na ożywionej trasie. Kościół na wsi Żuprany staje się zabytkami architektury środka 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Żuprany

Koło kościoła na wsi Żuprany zachowała się jeszcze jedna nieduża osobliwość - plebanija (parafialna administracja), zbudowana w końcu 19-go wieku. Także wieś Żuprany znana z tego, że właśnie tu, na kościelnym cmentarzu, znajduje się mogiła słynnego białoruskiego pisarza - Franciszka Bohuszewicza. Sprawa w tym, że w końcu swego życia Franciszek Bohuszewicz żył niedaleko stąd w swoim rodowym majątku, i, widocznie, odnosił się do parafii kościoła na wsi Żuprany.

Żuprany