Alekszycy

Alekszycy - to nieduże miasteczko w Brzostowickim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością miasteczka Alekszycy pojawia się kościół 1871 roku budowy. Kościół w całości został odrestaurowany w końcu 20-go stulecia. Architektura i skala kościoła w miasteczku Alekszycy wystarczająco typowe dla Białorusi, podobnych kościołów, na szczęście, zachowało się niemało. Miasteczko Alekszycy znajduje się na ożywionej trasie, dlatego podróżni i turyści, lekko mogą odwiedzić dane miasteczko przejazdem, zatrzymać się tu i zwrócić uwagę ten kościół.

Alekszycy