Harbaczy

Harbaczy - to mała wieś w Brzostowickim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Harbaczy pojawia się nieduża Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii, która została zbudowana w drugi połowie 19-go stulecia. Ta świątynia staje się pomnikiem architektury XIX wieku. Cerkiew we wsi Harbaczy w całości odrestaurowana. Daną nieduża, ale piękna i ciekawa osobliwość lekko może spojrzeć każdy turysta podróżujący po Białorusi, przecież cerkiew na wsi Harbaczy rozmieszczona w sumie w para kilometrów od ożywionej trasy, łączącej Mińsk i Białystok.

Harbaczy