Mała Brzostowica

Mała Brzostowica - wieś w Brzostowickim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Jednej z podstawowych osobliwości wsi Mała Brzostowica pojawia się kościół Świętego Antoniego Padewskiego, zbudowany w 1863 roku. Dany kościół staje się pomnikiem architektury 19-go wieku. Naraz po budowie kościół we wsi Mała Brzostowica został zamknięty przez carskie władze. Znowu był szczery tylko za 70 lat po konserwacji, kiedy wieś Mała Brzostowica wchodziła w skład Polski. Kościół bardzo malowniczo rozmieścił się na wzgórzu.

Mała Brzostowica

Druga ważną osobliwością wsi Mała Brzostowica pojawia się cerkiew Świętego Dmitrija Sołunskogo, zbudowana w 1866 roku. Cerkiew znajduje się tuż obok z kościołem jak to częste bywa w białoruskich miejscach. Dana cerkiew także staje się pomnikiem architektury 19-go wieku. W niedawne czasy cerkiew w całości została odrestaurowana.

Mała Brzostowica

Także na wsi Mała Brzostowica nieźle zachował się budynek wykrochmalonej fabryki, wzniesiony w 1912 roku.

Mała Brzostowica