Zdzięcioł

Zdzięcioł - to miasto Grodzieńskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Zdzięciołskiego powiatu. Jednej z podstawowych osobliwości miasta Zdzięcioł pojawia się Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w 1646 roku. Takim czynem, kościół w mieście Zdzięcioł nader stary. Sam kościół rozlokowany w samym śródmieściu Zdzięcioł. W wejściu swojej historii ten kościół kilka razy restaurował się i dobudowywał się. Kościół w mieście Zdzięcioł staje się ważnym pomnikiem białoruskiej architektury XVII stulecia.

Zdzięcioł

Jest w mieście Zdzięcioł i inna duża osobliwość - pałac Radziwiłł, zbudowany z pewnym prawdopodobieństwem w 1751 roku. Wcześniej w miejscu Zdzięcioł rozmieszczał się cały duży pałacowo-parkowy zespół, który włączał w siebie mnóstwo małych form architektonicznych (pawilonów, mostków, rzeźb i in.), rozmieszczonych w parku krajobrazowym nad rzece. Wody rzeki, podniesione przez tamy, utworzyli łańcuch stawów, rozciągnąć się od północy na południe, wzdłuż pałacowego zespołu. Do naszych dni zachował się tylko centralny budynek pałacu a zresztą ono znajduje się w słabej kondycji i wymaga konserwacje.

Zdzięcioł

Jak wyglądał pałac w mieście Zdzięcioł w okresie swoje kwitnięcie można przedstawić do grawiury Napoleona Ordy (z prawej strony), a wspólnie i porównać z tym jak to wygląda teraz (z lewej strony). Jak widzimy, nawet zachująca się część pałacu uległa pewnym zmianom i teraz wygląda nie tak pompatyczne. Pałac w mieście Zdzięcioł staje się ważnymi białoruskimi zabytkami architektury 18-go wieku.

Zdzięcioł

Określone zainteresowanie może wywołać u turystów i kompleks niedużych osobliwości rozmieszczonych na centralnym placu miasta. Tu zachowało się bardzo miłe i piękne szeregowe miejskie zabudowywanie końca 19-go, początki 20-go wieków. W ogóle mówiąc, całe śródmieście Zdzięcioł, to dobry wzór tego jak nie ma kiedy wyglądały liczny białoruskie miejsca, stracić na dzisiejszą chwilę swój historyczny wygląd.

Zdzięcioł

Zdzięcioł

Jeszcze jedna nieduża osobliwość miasta Zdzięcioł to Spaso-Prieobrażenskaja cerkiew, zbudowany całkiem niedawno, obok ze starym drewnianym cerkiew zbudowanym tu w początku 19-go wieku.

Zdzięcioł