Grodno

Grodno - to duże miasto, oraz miasto obwodowe Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Miasto Grodna zajmuje specjalne miejsce wśród kulturalno-historycznego dziedzictwa Białorusi. W Grodnie bardzo wiele osobliwości, liczne z nich posiadają najważniejsze znaczenie dla całego kraju. Miastu Grodna i jego osobliwościom poświęcona nie jedna oddzielna witryna. Nasza witryna stworzona dla opisu mniej znanych miejsc, ona wezwana do otwarcia czytelnikom nowych miast i ciekawych osobliwości, o których wcześniej być może nie wiedzieli. Grodno, oczywiście zaś, nie odnosi się ku takim miejscom, o nim wszyscy wiedzą. Turyści go kochają i aktywnie odwiedzają. Dlatego po prostu wyliczymy osobliwości Grodna.

Jedną z najważniejszych osobliwości Grodna staje się katolicka bazylika katedralna Świętego Franciszka Ksawerego, ten kościół jeszcze nazywają «farny», co oznacza po prostu «główny». Kościół ten zbudowany w 1703 roku, staje się pomnikiem architektury. To jeden z największych i najpiękniejszych kościołów Białorusi. Wcześniej naokoło danego kościoła kładł się cały kompleks budynków jezuickiego klasztoru. Liczne z tych budynków zachowali się i teraz są wykorzystywani w różnych celach. Więcej informacji...

Grodno

Niedaleko rozmieszczony inny były katolicki klasztor - klasztor bernardynów. Teraz w kompleksie budynków byłego klasztoru rozmieszczone seminarium. A główny kościół klasztoru - kościół Znalezienia Krzyża Świętego, został zbudowany w 1618 roku. Teraz ten kościół staje się ważnym historycznym pomnikiem i osobliwością Grodna i całej Białorusi. Więcej informacji...

Grodno

Inną ważną osobliwością Grodna i bardzo ważnymi zabytkami architektury staje się cerkiew Świętych Borysa i Gleba. Tą cerkiew także nazywają «Kołożskaja». Dana świątynia zbudowana w 1183 rokowi. To jedno z najstarszych kamiennych budynków całej Białorusi, wśród tych którzy ocaleli.

Grodno

Idącą ważną osobliwością Grodna staje się stary Grodzieński zamek. Ten zamek nie zachował się, z niego zostali tylko ruiny. Pierwsze kamienne obronne urządzenia zostały wzniesione w miejscu zamka jeszcze w 12-m wieku. Po tego zamek wielokrotnie walił się, dobudowywał się i przestawiał się. Ostatnie istotne zmiany w jego wygląd zostały wprowadzone w 19-m wieku. Zamek z miastem łączy kamienny łukowy most, zbudowany w zamian drewnianego w drugi połowie 17-go wieku.

Grodno

Jest w mieście i nowy zamek, który teraz także staje się ważną osobliwością Grodna. Nowy zamek został zbudowany bezpośrednio przez rząd ze starym zamkiem w 1742 roku. Ten zamek znacznie został przebudowany w czasy radzieckie. Chociaż dane urządzenie i nazywają zamkiem, szczególnych obronnych funkcji nigdy nie wykonywało w ogóle mówiąc to był pałac, przy czym pałac królewski. W oba zamkach, nowym i starym, teraz rozlokowane muzea.

Grodno

Idącą ważną osobliwością Grodna staje się prawosławny katedralny sobór Opieki Matki Bożej. Budynek świątyni został wzniesiony w 1910 roku. Teraz to ważny pomnik architektury i kultury.

Grodno

Dalej w liście osobliwości Grodna koniecznie trzeba wspomnieć stary kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, rozlokowany na terytoria byłego klasztoru Brygidek. Budynek kościoła został zbudowany w 1651 roku dlatego dane zabytki architektury stają się bardzo wartościowym pomnikiem, chociaż na daną chwilę kościół odrestaurowany nie w całości.

Grodno

Dalej niezbędne zauważyć taką osobliwość Grodna jak remiza strażacka z wieżą, zbudowane w początku 20-go wieku. Dana remiza strażacka dotychczas wykonuje swoją historyczną funkcję.

Grodno

Idącą osobliwością Grodna staje się cerkiew Narodzenia Matki Boskiej, rozmieszczone w korpusach byłego klasztoru bazylianek. Budynek świątyni został wzniesiony w 1751 roku, dana świątynia staje się ważnym zabytkami architektury.

Grodno

Na terytoria byłego klasztoru franciszkanów rozlokowany kościół Panny Marii Anielskiej. Ta świątynia została zbudowana przykładnie w 1700 roku, i staje się ważną osobliwością Grodna.

Grodno

Jest w Grodnie i bardzo rzadka dla Białorusi osobliwość - luterańska kircha, która z pewnym prawdopodobieństwem została wzniesiona w 1783 roku. Budynek dotychczas wykonuje złożoną na nim przy budownictwie funkcję. Kircha w Białorusi to duża rzadkość, ale z punktu widzenia architektury, budynek prawie niczym nie odznacza się od zwykłego kościoła.

Grodno

W Grodnie jest i takie niebagatelne osobliwości jak stare dom-muzeum wystających ludzi. Zachowało się dwa takich ciekawych domy: dom-muzeum Maksima Bahdanowicza (z lewej strony) i dom-muzeum Eliza Orzeszkowa (z prawej strony). Oba domy drewniane.

Grodno

Także w Grodnie jest jeszcze jedną rzadką osobliwością - główna synagoga miasta. Synagoga w Grodnie została zbudowana aż w 16-m wieku. Do niedawnych czasów znajdowała się w na wpół zniszczony stanie. Ale całkiem niedawno ją w całości odrestaurowali. Starych synagog w Białorusi zachowało się bardzo mało, jeszcze mniej z nich znajdują się w dobrym stanie dlatego główna synagoga Grodna to ważny pomnik architektury.

Grodno

Na głównym placu miasta Grodna jest jeszcze jedną ciekawą osobliwością zasługująca na poszczególnej wzmianki - były dom handlowca, teraz hotel. Ten budynek został zbudowany w 19-m wieku. Architektura tego budynku może i niezbyt unikatowa, ale dzięki swojemu głównemu rozmieszczaniu stanęło jednej z biletów wizytowych miasta Grodna.

Grodno

Mówiąc o osobliwościach Grodno nie można nie wspomnieć budynku grodzieńskiego obwodowego teatru dramatycznego. On chociaż stosunkowo współczesne, ale pomyślne rozmieszczanie na najbardziej widocznym miejscu nad brzegiem Niemena zrobiło ten budynek jednym z symbolów miasta.

Grodno

Grodno

Po obok opisanych wyżej, w Grodnie jest jeszcze wieloma świątynią różnych konfesji, która została wzniesiona nie tak dawno. Ich nie będzie tu przyprowadzać. Wspomnimy jeszcze jeden typ niedużych osobliwości Grodna. To kilka kaplic, rozmieszczonych na miejscowych cmentarzach i zbudowanych w 19-m wieku.

Grodno

Do przyprowadzonej listy osobliwości Grodna bynajmniej nie sprowadzają się. W ogóle mówiąc całe śródmieście zajęty przez historyczne miejskie zabudowywanie. Wśród tych licznych osobliwości spotykają się i byłe nieduże pałace, i gimnazja albo szkoły, i budynki przedrewolucyjnych banków, i domy i gospodarstwa zamożnych mieszczan, i tłoczące wieże, i liczny inne. Na szczególnej wzmianki zasługuje chociaż nieduży, ale bardzo piękny park miejski. Całe śródmieście Grodno przedstawia ustalone zainteresowanie dla turystów.

Grodno

Grodno

Grodno

Grodno

Grodno

Grodno

Grodno

Grodno

Grodno

Grodno

Grodno

 

Grodno na starych zdjęciach:

Grodno na starych zdjęciach

Grodno na starych zdjęciach

Grodno na starych zdjęciach