Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor bernardynów w Grodnie jest jednym z najbardziej znaczących i starożytnych kompleksów architektonicznych miasta i jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Grodna. Kompleks budynków klasztoru bernardynów, malowniczo położony na wzgórzu nad brzegiem Niemna, jest jedną z architektonicznych dominant historycznego centrum Grodna, które zdobi i kształtuje panoramę całego miasta.

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie

Klasztor bernardynów został założony w Grodnie w latach 90-ch XV wieku. Początkowo obejmował drewniane kościół i budynek klasztoru. Pierwszy kamienny kościół na miejscu drewnianego kościoła wzniesiono w latach 1595-1600. Jednak dosłownie natychmiast zdecydowano o jego całkowitej restrukturyzacji. W wyniku bardzo znaczącej przebudowy i rozbudowy, przeprowadzonej w latach 1602-1618, wzniesiono nową świątynię, która przetrwała do naszych czasów. Kościół Znalezienia Krzyża Świętego został uroczyście konsekrowany przez biskupa wileńskiego Eustachy Wołłowicza w 1618 roku. Dziś jest to najstarszy kościół katolicki w Grodnie. Wygląd kościoła i całego kompleksu ma cechy gotyku, renesansu i baroku. Oprócz kościoła kompleks obejmuje także budynki klasztorne i dzwonnicę. W swojej wielowiekowej historii świątynia wielokrotnie cierpiała z powodu pożarów i wojen. Jednak za każdym razem wszystkie szkody były szybko naprawiane, a świątynia była odnawiana, a nawet ulepszana, aktualizowana i modernizowana.

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie

Najważniejsza przebudowa i modernizacja świątyni pochodzi z lat 80-ch XVII wieku. Prawdopodobnie właśnie w tym czasie dzwonnica została dobudowana do głównej fasady kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie. W XVIII wieku we wnętrzu świątyni przeprowadzono wiele prac. Właśnie wtedy powstała większość najcenniejszych elementów dekoracyjnych wnętrza świątyni, które przetrwały do ​​naszych czasów. Klasztor bernardynów został zniesiony w połowie XIX wieku, po czym kościół stał się zwykłą parafią, a budynki klasztorne przekształcono w koszary. W 1894 roku w kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie odbył się ślub Elizy Orzeszkowej. Budynki kościoła i klasztoru zostały poważnie uszkodzone podczas bombardowania w 1941 roku na początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Prace konserwatorskie rozpoczęto jeszcze w czasie wojny, i już w 1946 roku kościół uzyskał pierwotną formę. W czasach radzieckich oddział medycyny sądowej znajdował się w budynkach klasztoru. W 1990 roku starożytne budynki klasztorne zostały zwrócone Kościołowi Katolickiemu, po czym utworzono w nich pierwsze Wyższe Katolickie Seminarium Teologiczne we współczesnej historii Białorusi. Dzisiaj kościół i seminarium są w pełni operacyjne.

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie

Wnętrze kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie ma bardzo wysoką wartość artystyczną, kulturalną i historyczną. W konstrukcji świątyni wyróżnia się bogactwo rzeźby, malarstwa, sztukaterii, rzeźby w drewnie, odlewania i kucia żeliwa i brązu. Wnętrze kościoła zdobi 12 starożytnych kamiennych ołtarzy bocznych, a także trzypoziomowy murowany ołtarz główny z XVIII wieku. Wśród bogatych fresków świątyni można wyróżnić tak niezwykły element dekoracyjny, jak wizerunki 12 historycznych postaci Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Te obrazy są wykonane w północnej części kościoła, podczas gdy w południowej części kościoła są obrazy 12 apostołów Chrystusa. Większość elementów dekoracyjnych świątyni pochodzi z XVIII wieku, ale są też starożytne malowidła ścienne, sztukaterie i ołtarze. Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor bernardynów są bardzo ważnymi zabytkami kulturalnymi i historycznymi, centrum duchowym i pielgrzymkowym, a także jedną z najważniejszych atrakcji miasta Grodno.

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie