Milkauszczyna

Milkauszczyna - to wieś w Grodzieńskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Milkauszczyna pojawia się cerkiew, który został zbudowany w 1904 roku i teraz staje się pomnikiem architektury początku XX stulecia. W radzieckie lata, jak i liczny inne cerkwi i kościoły, cerkiew na wsi Milkauszczyna była wykorzystywana pod gospodarcze potrzeby. Na granicy wieków cerkiew w całości został odbudowany, teraz ona znajduje się w znakomitej kondycji i funkcjonuje.

Milkauszczyna

Wieś Milkauszczyna być może ciekawa dla turystów i po innej przyczynie. Sprawa w tym, czym w tej wsi, kiedyś był majątek ziemski (do naszych dni nie zachowało się), gdzie rodziła się i urosła Eliza Orzeszkowa (1841-1910) - słynna pisarka, publicystka, dużą część życia przeżyć w Białorusi. Do 1852 roku Eliza Orzeszkowa żyła w gospodarstwie rodziców i stąd pojechała na naukę w Warszawę. Los zawrócił ją na wieś Milkowszczina już po powstawaniu 1863-1864 lat, w którym odebrała aktywny udział. Teraz w szkole wsi Milkauszczyna działa nieduże muzeum wyświęcony Eliza Orzeszkowa. A od gospodarstwa, gdzie rodziła się i urosła zachowały się tylko fragmenty parku.