Świsłocz

Świsłocz - to wieś w Grodzieńskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Świsłocz staje się gospodarstwo, które zostało zbudowane w 1912 roku i teraz staje się pomnikiem białoruskiej architektury początku XX stulecia. Monumentalny budynek folwarcznego domu pięknie rozmieszczony na polance pośrodku parku. W nasze dni budynek gospodarstwa na wsi Świsłocz jest wykorzystywany miejscowym przedsiębiorstwem rolnym, być może jeszcze i dlatego dane gospodarstwo znajduje się w idealnym, odrestaurowanym stanie. Niedaleko od folwarcznego domu zachowało się także nieco niczym ani godnych uwagi gospodarczych budów.

Świsłocz

Także na wsi Świsłocz jeść i inne osobliwości, które mogą przyciągnąć turystów i podróżnych. Na przykład, katolicka kaplica Bożej Litości, zbudowana w 2002 roku.

Świsłocz

Także na wsi Świsłocz zachował się cerkiew, zbudowana w XIX stuleciu. Teraz ten cerkiew w całości odrestaurowany i staje się historycznym pomnikiem.

Świsłocz

No i wreszcie na wsi Świsłocz zachowała się unikatowa piętrowa drewniana willa. Został zbudowany po wsio widoczności gdzieś w początku 20-go wieku. Ten budynek wygląda nader dziwnie, ale wystarczająco ciekawe, patrząc na niego można wyobrazić sobie jak żyli zamożni chłopi i drobni ziemianie w końcu 19-go początku 20-go wieków. Teraz to także dom mieszkalny.

Świsłocz